2.2.2015-6У Матици српској, у петак, 5. марта 2021. године, проф. др Драган Станић, председник Матице српске и Стеван Бакић, градоначелник Суботице, потписали су Протокол о сарадњи Матице српске са Градом Суботицом. Протокол је закључен на обострану жељу и интерес, а ради унапређења квалитета књижевног, образовног и уметничког рада кроз деловање у оквиру заједничких пројеката у којима Матица српска и Град Суботица остварују своју делатност. Од посебног значаја истакнуте су теме истраживања српске грађанске културе Суботице, колонизације у XX веку и везе српског народа са националним мањинама на историјском простору Града Суботице. Потписивању Протокола присуствовали су Весна Босачић, помоћник градоначелника, др Милан Мицић, генерални секретар Матице српске и мср Јелена Веселинов, управник послова Матице српске.

Comments are closed.