2.2.2015-6На иницијативу Одељења за књижевност и језик Матице српске и Филозофског факултета у Новом Саду, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ове године је у НОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу други пут одржана Школа историје српског језика. Циљ школе је проширивање и продубљивање знања о генези и развоју српског народног и књижевног језика од прихватања писмености до краја XIX века. Ове године Школа је одржана од 4. до 11. децембра, а похађало ју је 22 полазника са државних универзитета у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Никшићу, Новом Пазару, Источном Сарајеву и Бањој Луци.

Предавачи у Школи били су академик Јасмина Грковић-Мејџор, проф. др Јелица Стојановић, проф. др Александар Милановић, проф. др Ирена Цветковић Теофиловић, проф. др Виктор Савић, проф. др Владимир Поломац, проф. др Марина Курешевић, проф. др Исидора Бјелаковић, доц. др Јелена Стошић, доц. др Катарина Беговић, доц. др Јелена Газдић, асист. др Александра Цолић Јовановић и др Ана Мацановић.

Comments are closed.