2.2.2015-6Објављен је двоброј Зборника Матице српске за књижевност на енглеском језику „Literary Links of Matica srpska” (12-13/2023) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” („Poetry and Fiction”) објављени преведени прилози: Бранка Ћопића, Радомира Андрића, Горана Петровића и Миодрага Раичевића. Рубрика „Есеји” („Essays”) доноси преведене текстове Јована Делића о Андрићу и Гоји, те Горане Раичевић о Милошу Црњанском. Рубрика „Сведочанства” („Testimonies”) посвећена је тексту „Кратка историја спина” Слободана Рељића, „Змајевој награди Матице српске” и њеном добитнику Миодрагу Раичевићу кроз прилог Јована Делића и беседу лауерата, те књижевној награди „Бескрајни плави круг” и њеном добитнику Горану Петровићу кроз текстове: Младена Шукала, Јелене Марићевић Балаћ, Мине Ђурић и Биљане Турањанин Николопулос. Стална рубрика „Критика” („Book Review”) прати актуелну књижевну продукцију коју би требало представити страним читаоцима, а у овом броју текстове потписују: Марко Паовица, Сара Здравковић, Славко Гордић, Ненад Станојевић, Владимир Гвозден, Јелена Марићевић Балаћ, Дана Хучкова и Бранислава Дилпарић.

Уредништво: Иван Негришорац (главни уредник), Михајло Пантић, Зоран Пауновић и Саша Радојчић (чланови), Светлана Милашиновић (секретар Уредништва).

Преводиоци: Персида Бошковић, Иван Филиповић, Љубица Јанков, Оливера Кривошић, Новица Петровић, Драган Пурешић, Милана Тодоресков и Јована Стокић. Лектор и коректор: Rendall A. Major; Технички уредник: Вукица Туцаков; Дизајн корица: Атила Капитањи

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети овде.

Comments are closed.