2.2.2015-6У среду 12. јуна 2024. године у Свечаној сали Матице српске, одржано је предавање „Природни циклуси, равнотежа и човек”. Присутне је поздравио проф. др Драган Станић, председник Матице српске, након чега је уводну реч дао проф. др Ђорђе Јовановић, руководилац научноистраживачког пројекта Матице српске „Питања животне средине, биоекономија и анализа могућности за производњу здравствено безбедне хране у АП Војводини”.

Предавање је одржао проф. др Александар Петровић, са Универзитета у Београду, Филолошког факултета.
Предавање је било посвећено трагању за повезаношћу природних циклуса небеске механике с антрополошким и историјским ритмовима. Проф. Петровић се осврнуо на Миланковићеве циклусе који су егзактно, кроз борбу супротности хладних и топлих доба, осунчавања и затамњења, показали сагласност астрономске и земаљске динамике. Небеска механика и њена игра небеских тела, вечни плес симетрије и хармоније, савршени покретач живота, од пресудног је утицаја на природну средину и промене услова живота.

Истакао је да култивисање човека кроз схватање повезаности свих циклуса почива на схватању односа који владају на небу и усклађивању живота у свету с космичким токовима. Круг је основни облик из кога настаје култура. И астрономија, као и пољопривреда имају смисла тек на основу схваћених циклуса који космичко време хармонизују с људским. Изван циклуса у било ком смислу нема идентитета, јер само у кругу почетак и крај су исто док њихова разлика ствара ефемерне слике историјског времена. У прстену догађања човек се налази у средишту промена, заокружује их у свести, огледа се и повезује с њима, схвата их као поредак и налази себе у природи ствари.

Програм је подржан од стране Градске управе за културу Града Новог Сада.

Програм је снимљен и може се погледати у видео-архиви сајта Матице српске.

Comments are closed.