2.2.2015-6У понедељак, 22. маја 2023. године, у Матици српској одржано је предавање „Биоекономија и употреба биоразградиве амбалаже”. Предавач је био проф. др Ђорђе Јовановић, професор Факултета за инжењерски менаџмент у Београду и руководилац пројекта Матице српске „Питања животне средине, биоекономија и анализа могућности за производњу здравствено безбедне хране у АП Војводини”.

Присутне је поздравио проф. др Милан Матавуљ, потпредседник Матице српске.

Проф. Јовановић је у уводном делу говорио о питањима животне средине, као и потрошњи ресурса и ограничењима, те се осврнуо на амбалажу као део производа и на импликације њене употребе. Током предавања, објаснио је значај биоекономије и биоамбалаже, навео примере биоамбалажних производа и представио на који начин се она користи у Републици Србији. У закључним речима, проф. Јовановић истакао је да у природи отпад не постоји, да постоје само природни циклуси у времену. Савремени производи и амбалажа још увек нису у довољној мери еколошки подобни, те је потребно увести концепт „нула” депонија: рециклажа, употреба отпада у енергетске сврхе, биоразградња и компостирање. Биоекономија и биоамбалажа су један од значајних будућих праваца и трендова развоја у циљу симулације природних процеса и постизања хармоније са природом.

Програм је снимљен и може се погледати у видео-архиви сајта Матице српске.

Comments are closed.