2.2.2015-6Матица српска је крајем 2023. године у оквиру Одељења за друштвене науке објавила тематски зборник групе аутора „Хуманизам, антихуманизам и постхуманизам”. У зборнику су одштампани радови који су презентовани на истоименом округлом столу, који је одржан у Матици српској 22. новембра 2022. године. Књигу су уредили проф. др Слободан Владушић и проф. др Срђан Шљукић, а рецензенти су били др Слободан Антонић, др Душан Крцуновић и др Игор Перишић.

У Зборнику је сагледана основна идеја округлог стола, из угла различитих научних дисциплина. Анализира се појава и домашај постхуманистичког дискурса, као и терминолошке дилеме (постхуманизам, антихуманизам, трансхуманизам, метахуманизам), те однос према хуманизму (дограђивање хуманизма, превладавање хуманизма, супротстављање хуманизму).

Зборник има 204 стране, у оквиру којих је објављено осам радова.

Реализацију округлог стола помогли су Градска управа за културу Града Новог Сада и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, а штампање књиге омогућио је Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине.

Comments are closed.