2.2.2015-6Матица српска је у оквиру рада Едиције Документ објавила књигу „Јован Милекић, Живљење прошлости (аутобиографија и преписка)” приређивача мср Јоване Војводић. У културном животу града Суботице и креирању његовог уметничког угледа Јован Милекић завређује високу позицију. Као човек широких интересовања – филателиста, нумизматичар, колекционар, историчар, правник, а надасве музеолог, виспрено је прожимао области којима је био пасионирано наклоњен, што је доприносило још богатијем искуству. Пут од младалачке заинтересованости, преко страсног сакупљања, све до животног позива, о којима је и сам сведочио, завређује да буде поткрепљен документима до сада јавности непредоченим у потпуности.

Књига о Јовану Милекићу, обједињује његову Аутобиографију и преписку, нуди увид пре свега у једну интимну историју, у сплет догађаја, осећања и успомена, а потом и у пословне прилике, пријатељске односе са значајним личностима и људима различитог усмерења. Коресподенција расветљава важност и одрживост познанстава, а уједно и Милекићев радни елан, прегалаштво при обезбеђивању музејског материјала, као и амбицију употпуњавања сопственог знања. Књига пружа информације о интенцији сабирања уметничке прошлости Бачке, о свеукупној садржини Бачког музеја, која је била богата и разноврсна, и сведочи о племенитом подухвату и опстајању и у несрећним околностима. Преписка је донета хронолошким следом, и то тако што су писма разврстана у посебна поглавља, ради лакшег праћења и сналажења. Разнолик и занимљив садржај отвара преписка Мите Ђорђевића, Вељка Петровића, Гедеона Дунђерског, Богдана Гавриловића и других наведених дописника. Издвојена је коресподенција вођена са Жарком Огњановићем Абуказемом и сликаром Миланом Коњовићем, као најобимније.

Књига има 151 страну, опремљена је Регистром имена као и избором фотографија из живота Јована Милекића. Штампање ове књиге омогућио је Град Суботица.

Comments are closed.