2.2.2015-6У Матици српској, у петак, 5. марта 2021. године, проф. др Драган Станић, председник Матице српске и Стеван Бакић, градоначелник Суботице, потписали су Протокол о сарадњи Матице српске са Градом Суботицом. Протокол је закључен на обострану жељу и интерес, а ради унапређења квалитета књижевног, образовног и уметничког рада кроз деловање у оквиру заједничких пројеката у којима Матица српска и Град Суботица остварују своју делатност. Од посебног значаја истакнуте су теме истраживања српске грађанске културе Суботице, колонизације у XX веку и везе српског народа са националним мањинама на историјском простору Града Суботице. Потписивању Протокола присуствовали су Весна Босачић, помоћник градоначелника, др Милан Мицић, генерални секретар Матице српске и мср Јелена Веселинов, управник послова Матице српске.

 2.2.2015-6У понедељак, 1. марта 2021. године, у Матици српској проф. др Драган Станић, председник Матице српске, и Урош Радановић, председник Општине Жабаљ потписали су Протокол о сарадњи. Протокол је закључен на обострану жељу и интерес, а ради унапређења квалитета књижевног, образовног и уметничког рада кроз деловање у оквиру заједничких пројеката у којима Матица српска и Општина Жабаљ остварују своју делатност. Од посебног значаја истакнуте су теме истраживања српских миграција на подручју Шајкашке, историја Шајкашког батаљона, српског националног покрета у Шајкашкој и знаменитих личности српске историје и културе са подручја Шајкашке. Потписивању Протокола присуствовали су Сергеј Запорожац, помоћник председника Општине Жабаљ задужен за културу, др Милан Мицић, генерални секретар Матице српске и мср Јелена Веселинов, управник послова Матице српске.

Саопштење је донето на седници Председништва Матице српске одржаној
1. марта 2021. године.

Као што је јавности познато, Матица српска је спремно дочекала доношење Закона о реституцији из 2012. године. Наша установа се налази усред тих процеса: лично бисмо волели да нисмо далеко од коначног решења, али рационални увиди нам кажу да, највероватније, ипак нисмо близу њега. Ма када обезбедили повратак задужбинске имовине Матице српске, ми ћемо бити задовољни јер се тиме испуњава воља наших задужбинара, а потврдиће се и Матичина одлучност да ту вољу истински поштујемо догод установа постоји.

Матица српска постоји и успешно ради дотле док постоје људи који свој рад, своју креативност, своју имовину, своју енергију улажу у живот установе. Све дотле док постоји српска држава са јасним стратешким замислима и опредељењем, Матица српска ће лакше опстајати, боље радити и успешније резултате постизати у овласти језичког, књижевног, уметничког, научног стваралаштва. Због тога Матица српска настоји да обједини како успешну сарадњу са својом, српском државом, тако и одлучан рад на буђењу истинске културне и националне самосвести, те стваралачког ентузијазма припадника српске језичке, књижевне, културне, уметничке и научне заједнице.

У Новом Саду, 1. марта 2021. године

 

 2.2.2015-6У Матици српској, у петак, 26. фебруара 2021. године, проф. др Драган Станић, председник Матице српске, и Јован Репац, председник Општине Пландиште, потписали су Протокол о сарадњи са Општином Пландиште. Протокол је закључен на обострану жељу и интерес, а ради унапређења квалитета књижевног, образовног и уметничког рада кроз деловање у оквиру заједничких пројеката у којима Матица српска и Општина Пландиште остварују своју делатност. Од посебног значаја истакнута је тема историјске миграције и колонизације у ХХ веку на простору ове банатске општине. Потписивању Протокола присуствовали су и Мирослав Петровић, директор Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, др Милан Мицић, генерални секретар Матице српске и мср Јелена Веселинов, управник послова.

 2.2.2015-6Данас, 19. фебруара, је Матицу српску посетила министар културе Маја Гојковић, са сарадницима. Том приликом је одржан састанак којем су присуствовали министар културе Маја Гојковић, потпредседник Владе, Радован Јокић, помоћник министра за савремено стваралаштво, Бранислав Маричић, шеф кабинета потпредседника Владе и министра културе и информисања, Маријана Јеремић, виши саветник, Маја Минић Николић, самостални саветник, председник Матице српске проф. др Драган Станић, потпредседници Матице срспке проф. др Јован Делић, проф. др Милан Матавуљ, проф. др Срђан Шљукић, генерални секретар Матице српсек др Милан Мицић, управник послова Матице српске мср Јелена Веселинов и управник Библиотеке Матице српске Селимир Радуловић.

 2.2.2015-6На састанку је било речи о издавачкој делатности и другим облицима активности Матице српске, о Летопису Матице српске и књигама и зборницима објављеним уз подршку Министарства културе и информисања, такође је било речи о финансирању редовне делатности Матице српске, као и о енциклопедијско-лексикографским пословима у Матици српској. Министарка је упозната са започетим пословима на реконструкцији зграде Матице српске и плановима за наставак овог подухвата. Пажња је посвећана и поступку реституције задужбинске имовине Матице српске. Министар културе Маја Гојковић и председник Матице српске проф. др Драган Станић су, након састанка, дали краће изјаве за медије и након тога обишли реконстурисан простор Српске енциклопедије у згради Матице српске.

 

 2.2.2015-6О 195. годишњици Матице српске, 16. фебруара 2021. године, приређен је концерт у Свечаној сали Матице српске, без присуства публике, под називом проф. др Милица Стојадиновић и пријатељи. Поздравне речи упутио је проф. др Драган Станић, председник Матице српске.

У првом делу концесрта, Милица Стојадиновић, сопран, уз клавирску сарадњу Маје Грујић и Бошка Стојадиновића, извела је соло песме српских композитора И. Бајићa, П. Кoњовићa, М. Милојевићa. У другом делу концерта, наступали су гости програма, студенти Академије уметности у Новом Саду у класи соло певања ред. проф. др Милице Стојадиновић, уз клавирску сарадњу Маје Грујић и Бошка Стојадиновића, студента клавира у класи проф. мр Милана Миладиновића. Изведене су оперске арије В. А. Моцартa, Ђ. Пучиниja, Р. Леонкавалa, Ђ. Вердиja, М. Мусоргског, А. Каталанија, Ж. Маснеа, Ђ. Вердија. У завршници концерта, Милица Стојадиновић отпевала је арију о месецу из опере Русалка А. Дворжака, уз клавирску сарадњу Бошка Стојадиновића.

Директан пренос програма публика је могла да прати на You Tube каналу Матице српске, снимак концерта можете погледати овде.

 

Саопштење је донето на седници Председништва Матице српске одржаној данас, 19. фебруара 2021. године.

Задужбина Богдана Дунђерског под управом Матице српске поднела је 2012. године захтев Агенцији за реституцију за повраћај имовине која јој је одузета у поступку национализације након Другог светског рата. У управном поступку захтев је одбијен у оба степена. Испитујући законитост оспорених решења у границама захтева из тужбе Управни суд је нашао да је тужба основана. Поништио је решења којим се оспорава право задужбине на враћање одузете имовине и предмет вратио органима управе на поново разматрање.

Матица српска нема право да учествује у руковођењу овом, сада државном имовином до момента враћања својинскоправних овлашћења задужбини. Када задужбинска имовина буде враћена користиће се у складу са општекорисним циљем за који ју је оснивач наменио. Матица српска ће се о коришћењу задужбинске имовине огласити након ступања у посед. Поред захтева за повраћај ове имовине, Агенцији за реституцију је благовремено поднето још 14 захтева за повраћај имовине задужбина под управом Матице српске. Реч је о непокретностима: пољопривредном земљишту и некретнинама различитих намена.

 

Матица српска је благовремено, у складу са Законом о враћању имовине и обештећењу, поднела захтеве за повраћај одузете имовине за петнаест задужбина под управом Матице српске, као и имовине која је одузета директно Матици српској. Од 2015. године Матица српска заједно са Српском академијом наука и Београдским универзитетом покренула je поступке и иницијативе за решавање проблема са којим су се у поступку реституције ове установе сусреле. У склопу иницијативе за доношење посебног закона за реституцију имовине Матици српској САНУ и Београдском универзитету у Влади Републике Србије 11. јануара 2021. године одржан je састанак са премијерком госпођом Аном Брнабић. Учесници састанка, представници Матице српске: проф. др Драган Станић, председник Maтице српске, мср Јелена Веселинов, управник послова Матице српске; представници САНУ: академик Владимир Костић, председник, др Бојан Бугарчић, управник послова и представница Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић, ректор и проф. др Александар Поповић изложили су премијерки досадашње активности и предложили наставак рада на доношењу посебног закона о повраћају имовине за ове три институције од највишег значаја за српску култутру и образовање.

 

 2.2.2015-6У оквиру Одељења за књижевност и језик објављен је зборник радова Из лексике становања у Ваљевској Подгорини (етнолингвистички огледи). Зборник су приредиле Драгана Радовановић и Милина Ивановић Баришић и представља једну од етапа реализације пројекта „Речник говора Ваљевске Подгорине“, чији је носилац Матица српска.

Тематски зборник који је пред нама (етнолингвистички конципиран) посвећен је лексици културе становања (у ширем значењу појма становање) у Ваљевској Подгорини. Зборник садржи једанаест ауторских радова у којима је, углавном у виду етнолингвистичких огледа, представљена лексика културе становања у Ваљевској Подгорини. Своје радове објавили су Снежана Штрбац, Милина Ивановић Баришић, Гордана Пајић, Нина Аксић, Драгана Радовановић, Гордана Штрбац, Ана Васиљевић, Наташа Миланов, Маријана Ђукић, Ружица Мирилов, Бранкица Марковић и Ана Јањушевић Оливери.

Питањима које отвара, овај зборник представља значајан допринос покретању јаснијег приступа и заједничког грађења значења вредносних садржаја који конституишу културу кроз лексеме, у овом случају сабране у култури становања Ваљевске Подгорине.

Рецензенти зборника су проф. др Мато Пижурица и проф. др Весна Марјановић, а штампање зборника омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије.

 

 2.2.2015-6Из штампе је изашао Зборник Матице српске за славистику, св. 98 за 2020. годину. У овом броју објављено je 19 текстова у рубрикама „Студије и расправе“, „Прилози и грађа“, „Прикази“ и „In memoriam”. Сарадници у овој свесци Зборника Матице српске за славистику су др Валерија Андрејева, др Јулија Валијева, др Полина Ворон, др Мирослав Ђењ, др Драгана Ђурић, др Оксана Замјатина, др Корнелија Ичин, др Јевгениј Јаблоков, др Александра Корда Петровић, др Оксана Маљцева, др Горан Милишин, мср Никола Миљковић, др Наталија Михаљенко, др Михаил Одески, др Љубинко Раденковић, др Андреј Росомахин, др Василиј Сјенкевич, др Олга Соколова, др Моника Спивак, др Звонко Танески и др Светлана Томић.

Зборник је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.