је покренут 1970. године. До 28. Свеске (1983) носио назив Зборник за историју

Главни уредници:

академик Славко Гавриловић (1970 – 2004)
академик Милош Благојевић (2005 – 2012)
проф. др Војин Дабић (2013 – 2017)
Др Петар В. Крестић (2018–)

Уредништво Зборника Матице српске за историју:

Др Петар В. КРЕСТИЋ, главни и одговорни уредник Зборника

Чланови Уредништва:

Проф. др Ђорђе БУБАЛО
Др Петар В. КРЕСТИЋ, научни саветник
Проф. др Ненад ЛЕМАЈИЋ
Проф. др Мира РАДОЈЕВИЋ
Проф. др Александар ФОТИЋ
Др Андреј Леонидович ШЕМЈАКИН (Русија)
Проф. др Биљана ШИМУНОВИЋ БЕШЛИН
Проф. др Небојша ШУЛЕТИЋ

Упутство за ауторе

Архива:

број 97, година 2018.
број 96, година 2017.
број 95, година 2017.
број 94, година 2016.
број 93, година 2016.
број 92, година 2015.
број 91, година 2015.
број 90, година 2014.
број 89, година 2014.
број 88, година 2013.
број 87, година 2013,
број 86, година 2012.
број 85, година 2012.
број 84, година 2012.
број 83, година 2011.
број 81, година 2010.
број 79-80, година 2009.
број 77-78, година 2008.
број 75-76, година 2007.
број 74, година 2006.
број 71-72, година 2005.
број 69-70, година 2004.