2.2.2015-6У оквиру Одељења за књижевност и језик објављена је нова књига из Едиције „Језичка баштина“: Јован Мушкатировић, „Причте илити по простому пословице темже сентенције илити реченија (1807, друго издање)“. Приређивач је Милена Зорић Латовљев. Рецензенти књиге су проф. др Марија Клеут и проф. др Исидора Бјелаковић.

Књига Јована Мушкатировића „Причте илити по простому пословице темже сентенције илити реченија“ представља најстарију публиковану збирку пословица и у том смислу њен значај је изузетно велик будући да указује на то да је не само интересовање за српску фолклористику него и потреба за њиховим прикупљање и публиковањем било живо и пре појаве Вука Стефановића. Пред нама се налази приређено издање, које подразумева следеће елементе: увод о животу и делу Јована Мушкатировића, поглавље о транскриптивним решењима, транскрибоване текстове пословица и сентенција (уз паралелну фототипију) и речник мање познатих и непознатих речи. Приређено крајње стручно, ово дело коначно може да ступи пред лице савремене јавности јер постаје у потпуности доступно будући да је транскрибовано савременом српском ћирилицом, при чему је уз транскрипт састављен и речник мање познатих речи, који у великој мери олакшава рецепцију текста писаног традиционалном нереформисаном ћирилицом

Књига представља резултат рада на пројекту „Писци предстандардног периода српског књижевног језика и њихова дела“ који финансирају Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Штампање ове књиге финансирало је Министарство културе Републике Србије.

Comments are closed.