2.2.2015-6Из штампе је изашао „Зборник Матице српске за филологију и лингвистику“ бр. LXVI-1 за 2023. годину. У рубрици „Чланци и расправе“ објављени су радови Ане Кречмер, Тање Милићев, Милана Ивановића, Јелене Редли, Александре Јанић и Марте Величковић, Соње Филиповић Ковачевић, Мирјане Мирић и Светлане Ћирковић. У рубрици „Хроника“ објављен је текст Марте Бјелетић, а за рубрику „Критике и прикази“ писали су Марина Курешевић, Јелена Јовановић Симић, Бранкица Марковић, Јасмина Дражић, Мирјана Петровић-Савић.

Зборник је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.

Comments are closed.