Жири за доделу Награде Љубомир Стојановић у саставу: проф. др Исидора Бјелаковић (председник Жирија), проф. др Јасмина Дражић, проф. др Наташа Киш, проф. др Весна Ломпар, проф. др Александар Милановић и проф. др Вања Станишић прегледао је радове које су доставиле одговарајуће катедре из Београда, Новог Сада, Ниша, Пала и Бањалуке.

Жири је на својој седници 30. августа 2023. године једногласно одлучио да додели:

прву награду
Небојши Ђорђевићу за рад „Слово о преносу моштију Свете Петке Григорија Цамблака: рукописно наслеђе и издање текста“ (Филолошки факултет, Београд);

две друге награде
Матији Нешовићу за рад „Англицизми у омладинском жаргону у српском и руском (морфосинтаксички и семантички аспект)“ (Филолошки факултет, Београд);

Јовани Јовановић за рад „Дискурс о климатским променама (медијска репрезентација климатских промена)“ (Филозофски факултет, Нови Сад)

и две треће награде
Катарини Штетић за рад „Вук-Даничићево и Решетарово издање Светог писма: однос између источне и западне хришћанске ономастике и неких библијских термина“ (Филолошки факултет, Београд);

Сузани Пешевић Стојановић за рад „Фонетске особине говора Масловара код Котор Вароша“ (Филолошки факултет, Бања Лука).

Уручење награде биће одржано 1. новембра 2023. године у 12 часова у Свечаној сали Матице српске. Позивамо добитнике, пријатеље и професоре награђених да присуствују свечаном уручењу награда.

Comments are closed.