2.2.2015-6Објављен је септембарски број „Летописа Матице српске” (год. 197, књ. 508, св. 3) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Верољуба Вукашиновића, Бориса Лазића, Славице Гароња, Радована Влаховића, Драгице Стојановић, Паље Бохуша и Ђуан Маргарит. Рубрика „Есеји” доноси текст Радивоја Микића о Андреју Јелићу Мариокову и Душана Пајина о Иви Андрићу. Тема рубрике „Сведочанства” су српска ћирилица о којој пише Миро Вуксановић, те „Дневник” Марије Башкирцеве који разматра Бошко Ломовић. Рубрика „Поводи” посвећена је Ивану В. Лалићу кроз темат који је приредио Александар Јовановић Темат садржи једанаест текстова о једанаест песама овог песника, а потписују их: Милош Ковачевић, Александар Милановић, Александар Јовановић, Светлана Шеатовић, Драган Стојановић, Милосав Тешић, Горан Радоњић, Радивоје Микић, Слађана Јаћимовић, Бојан Марковић и Марко М. Радуловић. Стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју пишу: Предраг Петровић, Нина Стокић, Ђорђе Деспић, Милица Миленковић, Валентина Чизмар и Виолета Митровић. У рубрици „Из света” Предраг Шапоња пише о актуелним дешавањима на светској књижевној и културној сцени.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка.

Comments are closed.