2.2.2015-6Објављен је октобарски број „Летописа Матице српске” (год. 198, књ. 510, св. 4) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Драге Кекановића, Радомира Уљаревића, Драгише Калезића, Зорана Хр. Радисављевића, Радована Ждралеа, Чедомира Вукићевића, Бранислава Зубовића и Зузане Куглерове. Рубрика „Есеји” доноси текстове Марка Недића о прози Драге Кекановића, Душка Бабића о Петру Кочићу и Ане М. Зечевић о Лази Костићу. Теме рубрике „Сведочанства” су песник Гојко Ђого кроз текст Јована Делића, те књига о Михизу Владана Бајчете о којој пише Милица Мустур. Рубрика „Разговор” посвећена је Амину Малуфу са којим је разговарао Велимир Младеновић. Стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Растко Лончар, Љиљана Пешикан Љуштановић, Лидија Томић, Немања Каровић и Милан Вурдеља. У рубрици „Из света” Предраг Шапоња прати актуелна дешавања на светској књижевној и културној сцени.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка

Comments are closed.