2.2.2015-6Објављен је септембарски број „Летописа Матице српске” (год. 199, књ. 512, св. 3) у којем су у сталној рубрици „Поезија и Проза” објављени прилози: Власте Младеновића, Милице Јефтимијевић Лилић, Славице Гароња, Драгице Стојановић, Небојше Лапчевића, Томаша Венцлове и Аленке Јенстерле Долежал. Рубрика „Есеји” доноси текстове Константина Ађанина „Димензилов приступ миту”, Марије Терзић о фантомским подобама у драми „Хамлет” Вилијама Шекспира и роману „Дервиш и смрт” Меше Селимовића, те размишљања Богољуба Шијаковића о српској философији. Теме рубрике „Сведочанства” су истраживања Марка Недића о савременој српској прози, текст Данка Перића о Сави Мркаљу, те размишљања о академском шарлатанству из пера Зорана Милутиновића. Стална рубрика „Критика” прати актуелну књижевну продукцију, а у овом броју текстове потписују: Горана Раичевић, Душан Иванић, Јован Пејчић, Немања Каровић, Емилија Поповић и Павле Зељић. У рубрици „Из света” Предраг Шапоња прати актуелна дешавања на светској књижевној и културној сцени.

Часопис је доступан и у електронској форми и може се преузети са линка

Comments are closed.