2.2.2015-6У четвртак, 9. фебруара 2023. године, на Педагошком факултету у Сомбору одржана је промоција издања насталих у оквиру пројекта „Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности: преводна рецепција и књижевнотеоријска интерпретација“, који се већ пуну деценију реализује под окриљем Матице српске. Представљена су три зборника научних радова и студија „Сер Гавејн и Зелени витез: превод, тумачења и значења“.
Проф. др Владислава Гордић Петковић говорила је о руковођењу пројектом и уређивању зборника радова у којима су представљена истраживања чланова пројекта и спољних сарадника са универзитета у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Косовској Митровици. Аутор студије „Сер Гавејн и Зелени витез: превод, тумачења и значења“ проф. др Младен Јаковљевић представио је први српски превод у стиху витешког романа који је једно од најзначајнијих остварења енглеске средњовековне књижевности. О радовима из зборника „Жанровска укрштања српске и англофоне књижевости 3“ говорила је проф. др Сања Голијанин Елез, продеканка за наставу и докторске студије Педагошког факултета у Сомбору, истакавши да се „драматизација и жанра и израза, као и дијалога жанровских преплитања, исказује као залог кохерентности овог зборника и многострукости истраживачких путоказа“. На промоцији је учествовала и стална сарадница пројекта др Наташа Гојковић са Педагошког факултета у Сомбору.

Comments are closed.