Из штапе је изашао научни часопис Зборник Матице српске за ликовне уметности број 50.

Током 2022. године Уредништво Зборника Матице српске за ликовне уметности, радило је у следећем саставу:
ВЛАДИМИР СИМИЋ, главни и одговорни уредник (Универзитет у Београду – Филозофски факултет), МИОДРАГ МАРКОВИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет), БРАНИСЛАВ ТОДИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет), АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет), ИДИЈА МЕРЕНИК (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
ИГОР БОРОЗАН (Универзитет у Београду – Филозофски факултет), ДАНИЦА ПОПОВИЋ (Балканолошки институт САНУ), ДРАГАН ДАМЈАНОВИЋ (Универзитет у Загребу – Филозофски факултет), ALINA PAYNE (Harvard University, USA), TÜLAY ARTAN (Sabancı University, Istanbul), ANA ШВЕРКО (Институт за повијест умјетности, Сплит), ИВАН ДРПИЋ (University of Pennsylvania, USA), BISSERA PENTCHEVA (Stanford University, USA), FRIEDRICH POLLEROß (University of Vienna), IVÁN SZÁNTÓ (Eötvös Loránd University, Budapest)

Садржај свеске бр. 50 чине: чланци, расправе, прилози (22 рада) и прикази (7 радова), уредничко обраћање на српском и енглеском језику, Именски регистар, Географски региста, списак рецензената и Упутство за ауторе.

У рубрици ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ, ПРИЛОЗИ објављени су радови Олге з. Шпехар, Бранке Ч. Вранешевић, У рубрици ЧЛАНЦИ, РАСПРАВЕ, ПРИЛОЗИ објављени су радови Олге З. Шпехар, Бранке Ч. Вранешевић, Кристине Ж. Милорадовић, Огњена Љ. Тутића, Данице Б. Комненовић, Зорана Д. Ракића, Мирослава А. Лазића, Даниеле Д. Королије Црквењaков, Косте С. Вуковића, Александре С. Человски, Бранислава Н. Тодића, Жужане T. Корхец Пап, Јелене А. Тодоровић, Саше М. Брајовић и Татјане M. Копривице, Лидије A. Мереник, Олге Д. Жакић, Јоване M. Николић, Анђеле М. Дукић, Игора Б. Борозана, Марије Р. Радисавчевић, Зорана Љ. Ерића и Јасмине Ђ. Чубрило.

У рубрици ПРИКАЗИ објављени су радови Игора Б. Борозана, Станиславе М. Јовановић Миндић, Снежане В. Мишић, Сање Д. Кипроски, Александра Ђ. Кадијевића, Андреја М. Вујновића и Љубице М. Вујовић

Комплетан PDF свих Зборника налази се овде, и у Репозиторијуму Народне библиотеке Србије.

Comments are closed.