2.2.2015-6У издању Матице српске и Удружења грађана „Суматра“ објављен је зборник радова „Дани Милоша Црњанског (Дневник о Чарнојевићу, 1921–2021)“. Зборник радова проистекао је из манифестације „Дани Милоша Црњанског“, која је одржана од 29. новембра до 1. децембра 2021. године у Новом Саду и Новом Милошеву. Уредник зборника је проф. др Зоран Ђерић.

Зборник се састоји из четири дела. У првом делу објављено је уводно предавање Ивана Негришорца „Александар Петров као тумач дела Милоша Црњанског: поезија и поетички образац, живот и критички контекст“. Други део посвећен је текстовима писаца о Милошу Црњанског. Објављени су текстови Саве Дамјанова, Ђорђа Писарева, Ненада Шапоње, Зденке Валент Белић. У зборнику радова објављени су реферати са округлог стола о „Дневнику о Чарнојевићу“ Горане Раичевић, Бојана Јовановића, Александра Петровића, Александре Стевановић, Младена Шукала, Милана Мицића, Зорана Суботичког, Лидије Мустеданагић, Горице Радмиловић, Бојане Поповић, Настасје Писарев. У песничком уздарју Милошу Црњанском учествовали су Јелена Марићевић Балаћ, Горица Радмиловић, Мина Кулић, Растко Лончар, Урош Павлов, Милош Марков, Милан Ћосић, Лазар Букумировић.

Одржавање манифестације и штампање ове публикације омогућили су Министарство културе Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Градска управа за културу Града Новог Сада.

Comments are closed.