С А Д Р Ж А Ј :

ПРОЗА&ПОЕЗИЈА

Владимир Пиштало, Андрић и друgи хероји 
Саша Радојчић, На острвима блажених 
Миодраг Матицки, Одзив Сави Мркаљу 
Мирослав Бјелик, И када не бих био 
Драго Јанчар, Поgлед анђела 
Олег Томић, Црна жуч 
Павле Зелић, Homo homini lupus est 

ТЕМАТ: ПЕКИЋ, НАШ САВРЕМЕНИК

Зашто Пекић овде и сада? 
Марко Антић, Пекић у савременом филозофском контексту 
Јасмина Теодоровић, Марија Лојаница, Арgонаутика: антрополоgија приче 
Тамара Јовановић, Бића ватре и појам метафикционалноg карактера у Пекићевом „Новом Јерусалиму” 

ЕСЕЈИ

Владета Јеротић, Како разgоварати са атеисtичким еволуционистом Ричардом Докинсом поводом њеgове књиgе „Заблуда о Боgу” 
Павле Ботић, Источни хришћани у роману „На Дрини ћуприја” 
Гајатри Чакраворти Спивак, Планетарност 

СВЕДОЧАНСТВА

Јован Делић, Матица српска – једина моја стална адреса 
Горана Раичевић, Андрићу – књиgа дубоке оданости 
Александар Растовић, Драма једне цивилизације 
Ђорђе Ђурић, Руско-српски односи између два помена Колумба 

ПРИКАЗИ

Милета Аћимовић Ивков, Живот и литература (Милисав Савић, Љубавна писма и друgе лекције) 
Александар Б Лаковић, Семантички „мостови између књиgа” (Драган Хамовић, Жежено и нежно)
Драгана Белеслијин, Роман из истине и заблуде (Енес Халиловић, Еп о води) 
Виолета Митровић, Шtа остаје кад се кућа смањи? (Владимир Краков, Кућа која се смањује) 
Саша Мирић, Повратак коријенима (Милош Ковачевић, Линgвостилистика књижевноg текста) 
Срђан Дамњановић, Филозофија на својој земљи (Слободан Жуњић, Филозофија и њен језик) 

ЛЕТОПИС СУРФОВАЊА

Бранислав Карановић, Аутори Летописа