(CIP 75(082), ISSN 0352-6844 / UDK  7 (05)  COBISS.SR-ID 16491778) На скупштини Матице српске одржаној 31. марта 1963. године основано је Одељење за ликовне уметности Матице српске. Оквирни програми рада Одељења од почетка био је усмерен на све важније појаве из историје српске уметности у целини. На првој седници Одбора Одељења за ликовне уметности Матице српске одржаној 26. априла 1963. године покренута је публикација Зборник за ликовне уметности, а за уредника именован је академик Дејан Медаковић (1963 -2000), који је са сарадницима уредио првих 30 бројева Зборника. Бројеве 32-35, уредио је академик Динко Давидов. Од 2006. године формирана је нова редакција Зборника која ради у саставу: Главни и одговорни уредник, проф. др Александар Кадијевић, чланови Редакције: проф. др Миодраг Марковић, проф. др Лидија Мереник, проф. др Ненад Макуљевић и проф. др Кокан Грчев (Скопље, Македонија). Од 2011. године редакција је проширена са још два инострана, врло угледана члана, а то су проф. др Рудолф Клајн (Rudolf Klein) и проф. др Бисера Пенчева (Bissera Pentcheva), а од 2012. у редакцију су ушли и проф. др Иван Стевовић, проф. др Александар Игњатовић, проф. др Срђан Марковић и др Драган Дамјановић, ванредни професор из Загреба. Концепција Зборника своди се на садржину која гради велики лук од наше средњевековне уметности до модерне, сада већ и дигиталне. Ово значи да није територијално ни хронолошки омеђена. Зборник испољава отвореност према ауторима различитог научног интересовања, како према сарадницима у земљи, тако у центрима са територије бивше Југославије, и из иностранства, одакле се јавља леп број врло угледних имена. Зборник је отворен и према млађим сарадницима, којима се пружа прилика да своје прве радове објаве управо у Зборнику. Садржаји часописа компонују се у две рубрике. У првој рубрици, објављују се чланци расправе и прилози, а у другој прикази. Приликом утврђивања Садржаја Зборника, текстови су распоређени хронолошки, у зависности од материје коју сарадници обрађују. Чланци и расправе и прилози имају сажетке, кључне речи, резимеа на страним језицима по избору аутора и УДК број по међународној библиотечкој класификацији. Зборник излази један пут годишње у обиму до 50 ауторских табака. Сваки број садржи именски и географски регистар, а доспева разменом у око 100 библиотека у свету. Зборник Матице српске за ликовне уметности је од 29. марта 2016. године индексиран на ERIH PLUS листи часописа (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), која својим високим системом вредновања и строгим критеријумима окупља најугледније европске часописе из области друштвено-хуманистичких наука.

Редакција Зборнка Матице српске за ликовне уметности (именована на седници Управног одбора која је одржана 11. маја 2015. године)

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, главни и одговорни уредник (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)

КОКАН ГРЧЕВ (Амерички колеџ у Скопљу)
МИОДРАГ МАРКОВИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
ЛИДИЈА МЕРЕНИК (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
НЕНАД МАКУЉЕВИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
ИВАН СТЕВОВИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
РУДОЛФ КЛАЈН (Универзитет Сент Иштван, Будимпешта)
БИСЕРА ПЕНЧЕВА (Универзитет Стенфорд, САД)
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ (Универзитет у Београду, Архитектонски факултет)
СРЂАН МАРКОВИЋ (Универзитет у Нишу, Факултет уметности)
ДРАГАН ДАМЈАНОВИЋ (Универзитет у Загребу, Филозофски факултет – Одсјек за повијест умјетности)

Архива:

број 48, година 2020.
број 47, година 2019.
број 46, година 2018.
број 45, година 2017.
број 44, година 2016.
број 43, година 2015.
број 42, година 2014.
број 41, година 2013.
број 40, година 2012.
број 39, година 2011.
број 38, година 2010.
број 37, година 2009.
број 36, година 2008.

Посебна издања:

1. Др Мирослав Тимотијевић, Црква Светог Георгија у Темишвару, 1996, 414.
2. Др Мирослав Тимотијевић, Српско барокно сликарство,1996,516.
3. Др Миодраг Јовановић, Сликарство Темишварске епархије,1997, 573.
4. Др Мирјана Лесек, Барокно сликарство у Срему, 2001, 241.
5. Др Војислав Матић, Карловачке цркве, 2003, 171.
6. Олга Микић, Портрети Срба XVIII века, 2003, 253.
7. Проф. др Станислав Живковић, Српско сликарство XX века. , 2005
8. Др Војислав Матић, Манастир Беочнн  2006.
9. Сретен Петковић, Српски светитељи у сликарству православних народа. 2007.
10. Проф. др Станислав Живковић, Небојша Митрић, 2007.
11. Др Јасна Јованов, Стеван Алексић, 2008
12. Др Мирослава Костић, Јаков Орфелин и његово доба, 2008.
13. Мр Зоран Ракић, Цркве св. Димитрија и св. Саве у Хиландару, 2008.
14. Станислав Живковић, Неуништиви свет духовне лепоте, Суиздавач је Интерпринт, Београд, 2009.
15. Томе Серафимовски, Споменици и спомен-обележја/Tome Serafimovski, Monuments and memorials,2009.
16. Др Војислав Матић, Манастир Шишатовац  2010.

Comments are closed.