((CIP 78+792(082), ISSN 0352-9738, COBISS.SR-ID 16339202) established in 1987 as a periodical mainly focusing on historical, esthetical and theoretical study of theater arts and music. Only original scientific papers are published in the following fields: theatrology, musicology and ethnomusicology. Special attention is devoted to issues related to the development of these forms of art in South East and Central Europe, predominantly in the culture of Serbs and other nations in the region related through culture. All papers are evaluated by two, or should such necessity arise more than two, reviewers. The Journal is printed in Serbian Cyrillic alphabet with a summary in English. Manuscripts sent by the authors in one of the world languages are printed in the original language with a longer summary in Serbian. The Journal is organized in three sections: 1 scientific study, 2 new archival materials, memoir contributions, 3 reviews and necrologies. The first two sections of the Journal include abstracts, keywords, summaries in the language chosen by the author, and all published texts have a UDC number of the international bibliographical classification. The Journal is published regularly, biannually in the volume of 25 signatures. Each volume includes a name index and by exchange reaches approximately 100 libraries in the world.

The Editorial Board of the Matica Srpska Journal of Stage Arts and Music:

Katarina Tomašević,PhD, Editor-in-Chief (Musicological Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade)
Živko Popović, PhD, Deputy Editor-in-Chief (University of Novi Sad, Academy of Arts)
Mirjana Veselinović Hofman, PhD (University of Arts in Belgrade, Faculty of Music Arts )
Zoran Đerić, PhD Serbian National Theatre (University of Banja Luka, Academy of Arts
Katalin Kaič, PhD (University of Novi Sad, Faculty of Philosophy)
Zoran Maksimović, PhD Theatre Museum of Vojvodina
Ivana Perković, PhD (University of Arts in Belgrade, Faculty of Music Arts)
Ira Prodanov, PhD (University of Novi Sad, Academy of Arts)
Jernej Weiss, PhD (Slovenia)(University of Ljubljana, Faculty of Philosophy)
Jadwiga Sobczak PhD (Poland)(University of Lodz, Department of Slavic Languages)

Archive:

no. 67, year 2022.
no. 66, year 2022.
no. 65, year 2021.
no. 64, year 2021.
no. 63, year 2020.
no. 62, year 2020.
no. 61, year 2019.
no. 60, year 2019.
no. 59, year 2018.
no. 58, year 2018.
no. 57, year 2017.
no. 56, year 2017.
no. 55, year 2016.
no. 54, year 2016.
no. 53, year 2015.
no.52, year 2015.
no.51, year 2014.
no.50, year 2014.
no.49, year 2013.
no.48, year 2013.
no.47, year 2012.
no. 46, year 2012.
no.45, year 2011.
no.44, year 2011.
no.43, year 2010.
no.42, year 2010.
no.41, year 2009.
no.40, year 2009.
no.39, year 2008.
no.38, year 2008.
no.37, year 2007.
no.36, year 2007.
no.34-35, year 2007.
no.32-33, year 2005.
no.30-31, year 2004.
no.28-29, year 2003.

Special Editions

1. Др Нице Фрациле, ВОКАЛНИ МУЗИЧКИ ФОЛКЛОР СРБА И РУМУНА У ВОЈВОДИНИ, 1987, 616.
2. Др Божидар Ковачек, др Петар Марјановић, др Душан Михаиловић, Др Душан Рњак, О ТЕАТАРСКОМ ДЕЛУ ЈОАКИМА ВУЈИЋА, 1988, 152.
3. Др Миленко Мисаиловић, ТРАГЕДИЈА ВЛАСТИ И ВЛАДАЊА, Значења Софоклове трагедије ЦАР ЕДИП, 1988, 368.
4. Зборник радова, АНТИЧКИ ТЕАТАР НА ТЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1989, 188.
5. Др Мирјана Веселиновић, УМЕТНОСТ И ИЗВАН ЊЕ, Поетика и стваралаштво Владана Радовановића, 1991. 224.
6. Корнелије Станковић, СРПСКО НАРОДНО ЦРКВЕНО ПОЈАЊЕ (Три књиге, 1,2,3, фототипско издаwе. Приредила др Даница Петровић) суиздавач: Српска академије наука и уметности, 1994, 150.
7. Др Зоран Т. Јовановић, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ, суиздавач: Музеј позоришне уметности Србије, 1996, 588.
8. Др Софија Кошничар, РАДИО ТЕАТАР ПРОЗЕ АНДРИЋА, ЦРЊАНСКОГ И КРЛЕЖЕ, 1996, 328.
9. Др Мирјана Веселиновић, ФРАГМЕНТИ О МУЗИЧКОЈ ПОСТМОДЕРНИ, 1997, 188.
10. Др Петар Марјановић, СРПСКИ ДРАМСКИ ПИСЦИ XX СТОЛЕЋА, суиздавачи: Факултет драмских уметности, Београд, Академија уметности, Нови Сад, 1997, 356.
11. Мр Ана Матовић, БЕЋАРАЦ У ВОЈВОДИНИ, 1998, 164.
12. Др Јадвига Сопчак (Јаdwiga Sоbczak), ПОЉСКА АВАНГАРДНА ДРАМА У ЈУГОСЛАВИЈИ (1945-1990), 2001, 462.
13. Др Душан Рњак, РЕДИТЕЉСКЕ КЊИГЕ ЈОЦЕ САВИЋА, 2001, 230.
14. Драгољуб ─ Драган Шобајић, ДУШАН ТРБОЈЕВИЋ, портрет уметника, 2003, 137.
15. Др Зоран Јовановић, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КРАЉ АЛЕКСАНДАР 1 У СКОПЉУ (1913-1941), 2005, Мирослав Мики Радоњић, СТЕРИЈА У ОГЛЕДАЛУ 20. ВЕКА , суиздавач: Позоришни музеј Војводине, 2006, 142 стр.
16. Др Живко Поповић, СТЕРИЈИН ТВРДИЦА У ПОРЕЂЕЊУ СА ПЛАУТОВИМ, ДРЖИЋЕВИМ, МОЛИЈЕРОВИМ И ПУШКИНОВИМ, 2006
17. Сава Илић (Јелена Јовановић, приредила) МУЗИЧКО НАСЛЕЂЕ СРБА, ШОКАЦА И КАРАШЕВАЦА У РУМУНИИЈИ. 2006.
18. Мр Драгана Јеремић Молнар,  СРПСКА КЛАВИРСКА МУЗИКА У ДОБА РОМАНТИЗМА (1841- 1914) , 2007
19. Др Нице Фрациле, МУЗИЧКА ТРАДИЦИЈА СРБА У ВОЈВОДИНИ, Антологија, Избор 1., 2007
20. Зборник радова ВАГНЕРОВ СПИС ОПЕРА И ДРАМА ДАНАС, 2007
21. Др Весна Крчмар, ПОЗОРИШНЕ ДРАМАТИЗАЦИЈЕ ДЕЛА ИВЕ АНДРИЋА, 2007
22. Др Весна Крчмар, ПОЗОРИШНЕ ДРАМАТИЗАЦИЈЕ ДЕЛА ИВЕ АНДРИЋА, други том (ДРАМАТИYАЦИЈЕ У ВРЕМЕНУ), 2008.
23. Проф. др Соња Маринковић, МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У МУЗИКОЛОГИЈИ, 2009.
24. Биљана Миланковић (приредила): Миленко Пауновић, ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА СИМФОНИЈА – НА ЛИПАРУ, партитура, 2009.
25. Др Катарина Томашевић: СРПСКА МУЗИКА НА РАСКРШЋУ ИСТОКА И ЗАПАДА? О ДИЈАЛОГУ  ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ У СРПСКОЈ МУЗИЦИ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА, 2009.
26. Марко Бабац, БОШКО ТОКИН, (1894-1953), (ПРВИ СРПСКИ ЕСТЕТИЧАР И КРИТИЧАР ФИЛМА) 2009.
27. Миодраг А. Васиљевић, НАРОДНЕ ПЕСМЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ. Приредио проф. др Драгослав Девић. 2009.
28.  Др Даница Петровић, (приређивач), Православно српско црквено пјеније по старом карловачком начину удесио Тихомир Остојић.. Издавач је Матица српска у сарадњи са Музиколошким институтом САНУ, 2010
29.  Др Весна О. Марковић, Плетенице стилских фигура у омилијама Св. Јована Златоустог. 2010
30.  Мр Маријана Кокановић (приредила) Из новосадских салона – Албум салонских композиција за клавир, 2010.
31. Др Зоран Т. Јовановић, Позоришно дело Милана Грола, 2011
32. Ивана Игњатов Поповић, Интуитивни Свет Ранка Младеновића (Драматичарски и критичарски рад Ранка Младеновића), 2011
33. Др Нада Савковић, Театрољубље, Суиздавач Академија уметности Нови Сад, 2012.

About The Journal

ISSN 0543-1247 (бр. 1–21); 0352-6844 (22–)
ISSN (Online) 2787-3099
UDC: 7
First published: 1965
Frequency: annually
Subject: art history; history, archeology, and ethnology; other humanities

MATICA SRPSKA JOURNAL FOR FINE ARTS was launched in 1965 as a scientific journal of the Department of Fine Arts of the Matica Srpska in Novi Sad. It publishes papers related to Serbian and European art from the early Middle Ages to modern times. The Journal is open to treatises on the history and theory of fine and applied arts, architecture, museology, heritology, and visual culture studies. The Journal accepts only original and non-published papers in Serbian and English languages, which will be subjected to a double-blind peer review. It is indexed in the ERIH PLUS and WOS ESCI (Emerging Sources Citation Index) lists of international scientific journals. MATICA SRPSKA JOURNAL FOR FINE ARTS is an Open Access Journal, and it is available on the publisher’s website (www.maticasrpska.org.rs).

Editors:

Dejan Medaković (Nos. 1–30),
Dinko Davidov (Nos. 32–35),
Aleksandar Kadijević (Nos. 36–48),
Vladimir Simić (Nos. 49–)

Editorial Board:

VLADIMIR SIMIĆ, Editor-in-Chief (University of Belgrade, Serbia)
MIODRAG MARKOVIĆ (University of Belgrade, Serbia)
BRANISLAV TODIĆ (University of Belgrade, Serbia)
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ (University of Belgrade, Serbia)
LIDIJA MERENIK (University of Belgrade, Serbia)
IGOR BOROZAN (University of Belgrade, Serbia)
DANICA POPOVIĆ (Institute for Balkan Studies SASA, Belgrade, Serbia)
DRAGAN DAMJANOVIĆ (University of Zagreb, Croatia)
АLINA PAYNE (Harvard University, Cambridge, USA)
BISSERA PENTCHEVA (Stanford University, USA)
TÜLAY ARTAN (Sabancı University, Istanbul, Turkey)
ANA ŠVERKO (Institute of Art History, Split, Croatia)
IVAN DRPIĆ (University of Pennsylvania, Philadelphia, USA)
FRIEDRICH POLLEROß (University of Vienna, Austria)
IVÁN SZÁNTÓ (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)

Editorial Board Secretary:
Marta Tišma
Telephone: 021 6615-038 and 021 420-199, extension 129, Fax: 021 528-901
е-mail: mtisma1@maticasrpska.org.rs

The Editorial Board receives the manuscripts no later than February 1st for the issue planned to be published by the end of that year. After that, the Editorial Board selects the reviewers and begins with preparations for the publication of a new volume of the MATICA SRPSKA JOURNAL FOR FINE ARTS.

Editorial Policy
Instructions To Authors

CURRENT ISSUE:

Archive:

no.49, year 2021.
no.48, year 2020.
no.47, year 2019.
no.46, year 2018.
no.45, year 2017.
no.44, year 2016.
no.43, year 2015.
no.42, year 2014.
no.41, year 2013.
no.40, year 2012.
no.39, year 2011.
no.38, year 2010.
no.37, year 2009.
no.36, year 2008.

Matica Srpska Notebooks were initially published in 1985 as a periodical publication in three series: literature and language, social sciences and art, and, since 1989, natural sciences. They publish material and treatises for cultural and social history. The publishing of the Notebooks is financed from endowment funds of Matica’s benefactors. Fifty-four notebooks have been published so far.

Editors in Chief:

Čedomir Popov (1985-1995)
Nikola Gaćeša (1996-2004)

Editors of the series:

Series of language and literature (Božidar Kovaček 1985-1999, Jelka Ređep 2000-2013, Aleksandra Vraneš 2013 – )
Series of social sciences (Mladen Stojanov 1985- 1995, Ljubomirka Krkljuš 1995 – )
Series of Art (Olga Mikić 1985-1999, Miroslav Radonjić 2000 – )
Series of Natural sciences (Vojislav Jovanović1989-1995, Olga Gašić 1995-1999, Jovan Maksimović 2000 – )

Archive:

no.62, year 2022.
no.60, year 2021.
no.60, year 2019.
no.59, year 2018.
no.58, year 2017.
no.57, year 2017.
no.56, year 2014.
no.55, year 2014.
no.54, year 2013.
no.53, year 2012.
no.52, year 2011.
no.51, year 2010.
no.50, year 2010.
no.49, year 2009.
no.43, year 2005.
no.42, year 2004.
no.41, year 2004.