Зборник Матице српске за друштвене науке објављује научне чланке и расправе из области социологије и демографије. Радови су разврстани у следеће категорије: монографска студија, оригинални научни рад, прегледни научни рад, научна критика и полемика, научна библиографија и хроника. Поред тога, часопис објављује прилоге у виду осврта, приказа и извештаја из научног живота и издаваштва. Часопис је покренут 1950. године. Укључујући 10. свеску (1955) излазио је под називом Научни зборник: серија друштвених наука; од 11. свеске (1956) излази под називом Зборник за друштвене науке, а од 76. свеске (1984) под данашњим називом – Зборник Матице српске за друштвене науке. Досадашњи главни уредници: др Милош Јовановић (1950), Живојин Бошков (1951–1952), Рајко Николић (1953–1965), академик Славко Гавриловић (1966–1969), др Александар Магарашевић (1970–1973), др Младен Стојанов (1974–1999), др Милован Митровић (2000–2004), академик Часлав Оцић (2005–2016), др Рајко Буквић (2017–2019), др Миломир Степић (2020–2022), др Милош Ковић (2023–). Уредништво часописа састављено је од домаћих и иностраних чланова. У оквиру часопис делује и Савет..

Часопис излази четири пута годишње. У 2020. години, у оквиру научних часописа чији је издавач из Републике Србије, а реферисан у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR), категорисан је као часопис М51 категорије. Зборник Матице српске за друштвене науке доступан је у режиму отвореног приступа на сајту часописа: https://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matitse-srpske-za-drushtvene-na-2/. ISSN број [0352-5732]; еISSN број [2406-0836]; Електронски приступ библиотекама у Србији: http://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/3360258#full

Уредништво:

Главни уредник
Др Душан ДОСТАНИЋ, научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд;
Е-адреса: dusan.dostanic@ips.ac.rs

Одговорни уредник
Проф. др Милош КОВИЋ, Универзитет у Београду, Филозофски факултет
Е-адреса: mkovic@f.bg.ac.rs

Чланови Уредништва
Проф. др Даниела АРСЕНОВИЋ, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад;
Проф. др Бошко И. БОЈОВИЋ, Универзитет друштвених наука, Париз (Француска);
Проф. др Милан БРДАР, научни саветник, Београд;
Проф. др Костас ДУЗИНАС, Универзитет „Биркбек”, Факултет за уметност и хуманистичке науке, Лондон (Велика Британија); Универзитет у Атини (Грчка);
Др Миша ЂУРКОВИЋ, научни саветник, Институт за европске студије, Београд;
Проф. др Ђорђе ИГЊАТОВИЋ, Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд;
Академик Милица КОСТИЋ, Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица (Црна Гора);
Проф. др Митко КОТОВЧЕВСКИ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Филозофски факултет, Скопље (Северна Македонија);
Проф. др Јована МИЛУТИНОВИЋ, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад;
Проф. др Ђорђе МИТРОВИЋ, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд;
Проф. др Милован МИТРОВИЋ, Матица српска, Нови Сад; Београд;
Проф. др Дејан МИХАИЛОВИЋ, Институт за технологију, Мексико Сити (Мексико);
Др Драго ЊЕГОВАН, музејски саветник, Нови Сад;
Др Александра ПАВИЋЕВИЋ, научни саветник, Етнографски институт САНУ, Београд;
Проф. др Јасмина ПЕКИЋ, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад;
Проф. др Ранка ПЕРИЋ РОМИЋ, Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука, Бања Лука (Р. Српска, БиХ);
Проф. др ХУАНГ Пинг, Институт за америчке студије; Центар за светску политику (Кинеска академија друштвених наука), Пекинг (Кина);
Проф. др Бранислав РИСТИВОЈЕВИЋ, Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Нови Сад;
Проф. др Срђан ШЉУКИЋ, Матица српска; Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад.

Стручни сарадник Одељења за друштвене науке:
Мср Љиљана ДРАЖИЋ
Е-адреса: ljdrazic@maticasrpska.org.rs

Савет:

Председник Савета
Академик Часлав ОЦИЋ, Српска академија наука и уметности, Београд

Чланови Савета
Проф. др Масајуки ИВАТА, Српска академија наука и уметности (инострани члан), Токио (Јапан);
Проф. др Александар ЈОКИЋ, Портланд државни универзитет, Катедра за филозофију, Портланд (САД);
Проф. др Љубомирка КРКЉУШ, Матица српска, Нови Сад;
Проф. др Миломир СТЕПИЋ, научни саветник, Институт за политичке студије, Београд
Проф. др Питер РАДАН, Сиднеј (Аустралија);
Проф. др Богољуб ШИЈАКОВИЋ, Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд.

 

Пословник о раду часописa
Упутство за ауторе
Ауторска изјава
Коауторство
Правилник о категоризацији часописа
Категоризација научних часописа
Упутство за рецензенте

Архива:

свеска 189, година 2024.
свеска 188, година 2023.
свеска 187, година 2023.
свеска 186, година 2023.
свеска 185, година 2023.
свеска 184, година 2022.
свеска 183, година 2022.
свеска 182, година 2022.
свеска 181, година 2022.
свеска 180, година 2021.
свеска 179, година 2021.
свеска 178, година 2021.
свеска 177, година 2021.
свеска 176, година 2020.
свеска 175, година 2020.
свеска 174, година 2020.
свеска 173, година 2020.
свеска 172, година 2019.
свеска 171, година 2019.
свеска 170, година 2019.
свеска 169, година 2019.
свеска 168, година 2018.
свеска 167, година 2018.
свеска 166, година 2018.
свеска 165, година 2018.
свеска 164, година 2017.
свеска 163, година 2017.
свеска 162, година 2017.
свеска 161, година 2017.
свеска 159-160, година 2016.
свеска 157-158, година 2016.
свеска 155-156, година 2016.
свеска 154, година 2016.
свеска 153, година 2015.
свеска 152, година 2015.
свеска 151, година 2015.
свеска 150, година 2015.
свеска 149, година 2014.
свеска 148, година 2014.
свеска 147, година 2014.
свеска 146, година 2014.
свеска 145, година 2013.
свеска 144, година 2013.
свеска 143, година 2013.
свеска 142, година 2013.
свеска 141, година 2012.
свеска 140, година 2012.
свеска 139, година 2012.
свеска 138, година 2012.
свеска 137, година 2011.
свеска 136, година 2011.
свеска 135, година 2011.
свеска 134, година 2011.
свеска 133, година 2010.
свеска 132, година 2010.
свеска 131, година 2010.
свеска 130, година 2010.
свеска 129, година 2009.
свеска 128, година 2009.
свеска 127, година 2009.
свеска 126, година 2009.
свеска 125, година 2008.
свеска 124, година 2008.
свеска 122, година 2006.
свеска 121, година 2006.
свеска 120, година 2006.
свеска 118-119, година 2005.
свеска 116-117, година 2004.
свеска 114-115, година 2003.
свеска 112-113, година 2002.
свеска 110-111, година 2001.
свеска 109, година 2000.
свеска 108, година 2000.
свеска 106-107, година 1999.
свеска 104-105, година 1998.
свеска 102-103, година 1997.
свеска 100, година 1996.
свеска 99, година 1995.
свеска 98, година 1995.
свеска 97, година 1994.
свеска 96, година 1994.
свеска 95, година 1993.
свеска 94, година 1993.
свеска 92-93, година 1992.
свеска 91, година 1992.
свеска 90, година 1991.
свеска 89, година 1990.
свеска 88, година 1990.
свеска 86-87, година 1989.
свеска 80, година 1986.
свеска 85, година 1988.
свеска 84, година 1988.
свеска 83, година 1987.
свеска 82, година 1987.
свеска 81, година 1986.
свеска 79, година 1985.
свеска 78, година 1985.
свеска 77, година 1984.
свеска 76, година 1984.
свеска 75, година 1983.
свеска 74, година 1983.
свеска 73, година 1983.
свеска 72, година 1982.
свеска 71, година 1981.
свеска 70, година 1981.
свеска 69, година 1980.
свеска 68, година 1980.
свеска 67, година 1979.
свеска 66, година 1979.
свеска 65, година 1978.
свеска 64, година 1978.
свеска 63, година 1977.
свеска 62, година 1977.
свеска 61, година 1976.
свеска 60, година 1975.
свеска 59, година 1974.
свеска 58, година 1973.
свеска 57, година 1972.
свеска 56, година 1971.
свеска 55, година 1970.
свеска 54, година 1969.
свеска 53, година 1969.
свеска 52, година 1969.
свеска 51, година 1968.
свеска 50, година 1968.
свеска 49, година 1968.
свеска 48, година 1967.
свеска 47, година 1967.
свеска 46, година 1967.
свеска 45, година 1966.
свеска 44, година 1966.
свеска 43, година 1966.
свеска 42, година 1965.
свеска 41, година 1965.
свеска 40, година 1965.
свеска 39, година 1964.
свеска 38, година 1964.
свеска 37, година 1964.
свеска 36, година 1963.
свеска 35, година 1963.
свеска 34, година 1963.
свеска 32-33, година 1962.
свеска 31, година 1962.
свеска 30, година 1961.
свеска 29, година 1961.
свеска 28, година 1961.
свеска 27, година 1960.
свеска 26, година 1960.
свеска 25, година 1960.
свеска 24, година 1959.
свеска 23, година 1959.
свеска 22, година 1959.
свеска 21, година 1958.
свеска 20, година 1958.
свеска 19, година 1958.
свеска 18, година 1957.
свеска 17, година 1957.
свеска 16, година 1957.
свеска 15, година 1956.
свеска 13-14, година 1956.
свеска 12, година 1956.
свеска 11, година 1955.
свеска 10, година 1955.
свеска 9, година 1955.
свеска 8, година 1954.
свеска 7, година 1954.
свеска 6, година 1954.
свеска 5, година 1953.
свеска 4, година 1952.
свеска 3, година 1952.
свеска 2, година 1951.
свеска 1, година 1950.
свеска 1, година 1950.

Comments are closed.