Зборник Матице српске за историју (ЗМСИ) објављујe научне радовe из области историје, помоћних историјских наука и сродних хуманистичких и друштвених дисциплина. Радови који се објављују у часопису разврстани су према следећим категоријама: оригинални научни рад, прегледни научни рад, научна критика и полемика, научна библиографија. Поред тога, часопис објављује и прилоге у виду осврта, приказа и извештаја из научног живота и издаваштва. ЗМСИ је покренут 1970. године. До 28. свеске (1983) носио је назив Зборник за историју. Досадашњи главни уредници били су: академик Славко Гавриловић (1970–2004), академик Милош Благојевић (2005–2012), проф др Војин Дабић (2013–2017), др Петар В. Крестић (2018–2020). На челу часописа је Уредништво које је састављено од домаћих и иностраних чланова. Часопис је у 2020. години у оквиру научних часописа чији је издавач из Републике Србије (реферисан у Web of Science и у Journal Citation Report – JCR), категорисан као часопис М51.

Зборник Матице српске за историју доступан је у режиму отвореног приступа на сајту часописа: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/]. ISSN број 0352-5716; Електронски приступ библиотекама у Србији: [https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/7793410#full].

Уредништво 2021–2024:

Главни и одговорни уредник часописа:

Др Петар В. КРЕСТИЋ, научни саветник, Историјски институт, Београд
petar.krestic@iib.ac.rs

Чланови Уредништва:

Проф. др Ђорђе БУБАЛО, заменик главног уредника, Одељење историје, Филозофски факултет, Универзитет у Београду;
Др Александра НОВАКОВ, научни сарадник, Матица српска, Нови Сад;
Проф. др Мира РАДОЈЕВИЋ, дописни члан САНУ, Одељење историје, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд;
Др Срђан РУДИЋ, виши научни сарадник, Историјски институт, Београд;
Др Александар ФОТИЋ, стручни саветник, Одељење историје, Филозофски факултет, Београд;
Проф. др Ђура ХАРДИ, Одсек за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду;
Др Небојша ШУЛЕТИЋ, Балканолошки институт САНУ, Београд.

Инострани чланови Уредништва:

Проф. др Габор АГОШТОН, Џорџтаун универзитет, Вашингтон, Сједињене Америчке Државе;
Др Максим АНИСИМОВ, виши истраживач, Институт за историју Русије, Руска академија наука, Москва, Русија;
Проф. др Росица ГРАДЕВА, Амерички универзитет, Софија; Институт за балканске студије Бугарске академије наука, Софија, Бугарска;
Др Иван ЛАКОВИЋ, научни сарадник, Одељење за општу историју, Универзитет Црне Горе, Подгорица, Црна Гора

Секретар Уредништва:

Владимир М. НИКОЛИЋ, стручни сарадник, Матица српска, Нови Сад
vnikolic@maticasrpska.org.rs

Упутство за ауторе
Пословник о раду ЗМСИ
Рецензирање рукописа ЗМСИ
Изјава ЗМСИ
Формулар за рецензирање рукописа ЗМСИ
Правилник о категоризацији научних часописа 2020.
Категоризација научних часописа 2020.

Архива:

број 102, година 2020.
број 101, година 2020.
број 100, година 2019.
број 99, година 2019.
број 98, година 2018.
број 97, година 2018.
број 96, година 2017.
број 95, година 2017.
број 94, година 2016.
број 93, година 2016.
број 92, година 2015.
број 91, година 2015.
број 90, година 2014.
број 89, година 2014.
број 88, година 2013.
број 87, година 2013,
број 86, година 2012.
број 85, година 2012.
број 84, година 2012.
број 83, година 2011.
број 81, година 2010.
број 79-80, година 2009.
број 77-78, година 2008.
број 75-76, година 2007.
број 74, година 2006.
број 71-72, година 2005.
број 69-70, година 2004.

Управни одбор Матице српске на својој 4. седници од 11. 3. 1996. донео је Одлуку о издавању Зборника Матице српске за класичне студије (Journal of Classical Studies Matica Srpska).

Часопис се бави изучавањем антике у свим њеним аспектима. Антика чини основу европске цивилизације и културе, а наша земља и српски народ су саставни део културне области античке. Антички Балкан је задужио све касније европске и друге народе многим достигнућима у култури, философији и науци, језицима, књижевности, историји, уметности и материјалној култури. Балкански Словени и сви становници некадашње Југославије су многим везама били везани за античку културу, за њен простор и за њене носиоце, како је наглашавао наш највећи ауторитет за антички Балкан академик Милан Будимир.

„Тај антички утицај и класична баштина, као и наслеђе и рецепција антике код Срба, у свету се најмање помињу, те је превасходни задатак часописа да допринесе промоцији наше класичне науке у иностранству. У ту сврху служе и прилози сарадника из Европе, Русије, САД, Канаде и Индије који се објављују у нашем часопису.“

Часопис ће се бавити и критичким вредновањем и презентирањем радова наших научника и писаца са класичном тематиком. Стога ће рецепција хеленске философије, књижевности, уметности и културе, како грчке тако и римске, у српској традицији бити једна од главних тема у часопису. Компаративна испитивања религије и мита и теоријско одређење ове сфере су даљи интерес наших и страних сарадника, као и право и природне науке у антици.

Поред оригиналних истраживачких Студија и чланака о класичним темама, часопис објављује и радове са научних скупова посвећених антици код нас и у свету, везама с Оријентом, античкој баштини у Византији, прожимању са словенским светом и српским језиком и културом.

Часопис има и сталне рубрике као што су Хроника научног живота, Пројекти и Вести из света, Некролози и др.

Посебан значај у часопису придајемо научној критици и приказима нових књига и студија објављиваних код нас и у свету, у коју сврху смо обезбедили публикације великих издавача.

Истичемо да је ово једини часопис те врсте код нас, који се касно појавио, будући да је некадашњи југословенски часопис за античку проблематику изгубљен с отцепљеним републикама. Драгоцену подршку нашем Зборнику пружио је и централни светски форум за класичне студије FIEC на својој Генералној скупштини 20. 8. 1999. у Кавали (Грчка), када је лично председник FIEC, академик Карл Јоахим Класен (Carl Joachim Classen), члан Матице српске, јавно поздравио појаву Зборника за класичне студије у Србији и позвао колеге на међународну сарадњу са часописом. Наглашавамо да је FIEC једна од тринаест Унескових асоцијација у друштвеним наукама. Радови из нашег Зборника улазе у главну библиографску публикацију на свету за ове области L’Année philologique.

Часопис уређује међународна редакција састављена од најистакнутијих научника код нас и у свету.

Чланови Уредништва Зборника Матице српске за класичне студије:

Проф. др Ксенија Марицки Гађански (Београд), главни и одговорни уредник
проф. др Сима Аврамовић (Београд)
проф. др Растко Васић (Београд)
проф. др Бхарат Гупт (Делхи)
проф. др Милан С. Димитријевић (Београд)
проф. др Виктор Кастелани (Денвер)
проф. др Марк Ниволт (Отава)
проф. др Мирко Обрадовић (Београд)
проф. др Курт Рафлауб (Провиденс)
проф. др Ливио Росети (Перуђа)
проф. др Данијела Стефановић (Београд)
проф. др Мирјана Д. Стефановић (Нови Сад)
проф. др Снежана Ферјанчић (Београд), секретар
проф. др Бојана Шијачки Маневић (Београд)

Стручни сарадник:
мср Милена Кулић, e-mail: mkulic@maticasrpska.org.rs
Телефони: 021 622-726 и 021 420-199 локал 132

Адреса Уредништва:
Матица српска
Уредништво Зборника Матице српске за класичне студије
21000 Нови Сад
Матице српске 1
E-mail  zmsks@maticasrpska.org.rs

Архива:

књига 21-22, година 2020.
књига 20, година 2018.
књига 19, година 2017.
књига 18, година 2016.
књига 17, година 2015.
књига 16, година 2014.
књига 15, година 2013.
књига 14, година 2012.
књига 13, година 2011.
књига 12, година 2010.
књига 12, година 2010.
књига 11, година 2009.
књига 10, година 2008.
књига 9, година 2007.
књига 8, година 2006.
књига 7, година 2005.

 

Први број Зборника Матице српске за класичне студије објављен је 1998. године, а до 7. броја не располажемо електронским форматом.

Зборник Матице српске за друштвене науке објављује научне чланке и расправе из области друштвених и хуманистичких наука: филозофије, социологије, економије, демографије, етнологије, педагогије, психологије, права, историографије и других области. Радови су разврстани у следећим категоријама: монографска студија, оригинални научни рад, прегледни научни рад, научна критика и полемика, научна библиографија, хроника. Поред тога часопис објављује прилоге у виду осврта, приказа и извештаја из научног живота и издаваштва. Часопис је покренут 1950. године. Укључујући 10. свеску (1955) излазио је под називом Научни зборник: серија друштвених наука; од 11. свеске (1956) излази под називом Зборник за друштвене науке, а од 76. свеске (1984) под данашњим називом – Зборник Матице српске за друштвене науке. Досадашњи главни уредници били су: др Милош Јовановић (1950), Живојин Бошков (1951–1952), Рајко Николић (1953–1965), академик Славко Гавриловић (1966–1969), др Александар Магарашевић (1970–1973), др Младен Стојанов (1974–1999), др Милован Митровић (2000–2004), академик Часлав Оцић (2005–2016), др Рајко Буквић (2017–2019) и др Миломир Степић (2020–). Уредништво часописа састављено је од домаћих и иностраних чланова. У оквиру часопис делује и Савет.

Часопис излази четири пута годишње. У 2020. години, у оквиру научних часописа чији је издавач из Републике Србије, а реферисан у Web of Science и у Journal Citation Report-у (JCR), категорисан је као часопис М24 категорије. Зборник Матице српске за друштвене науке доступан је у режиму отвореног приступа на сајту часописа: http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/. ISSN број [0352-5732]; еISSN број [2406-0836]; Електронски приступ библиотекама у Србији: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/3360258#full 

Уредништво:

Главни и одговорни уредник
Проф. др Миломир СТЕПИЋ, научни саветник, Институт за политичке студије, Београд

Чланови Уредништва
Проф. др Даниела АРСЕНОВИЋ, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад;
Проф. др Бошко И. БОЈОВИЋ, Универзитет друштвених наука, Париз (Француска);
Проф. др Милан БРДАР, научни саветник, Београд;
Др Душан ДОСТАНИЋ, научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд;
Проф. др Костас ДУЗИНАС, Универзитет „Биркбек”, Факултет за уметност и хуманистичке науке, Лондон (Велика Британија); Универзитет у Атини (Грчка);
Др Миша ЂУРКОВИЋ, научни саветник, Институт за европске студије, Београд;
Проф. др Ђорђе ИГЊАТОВИЋ, Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд;
Проф. др Милош КОВИЋ, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд;
Академик Милица КОСТИЋ, Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица (Црна Гора);
Проф. др Митко КОТОВЧЕВСКИ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Филозофски факултет, Скопље (Северна Македонија);
Проф. др Јована МИЛУТИНОВИЋ, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад;
Проф. др Милован МИТРОВИЋ, Матица српска, Нови Сад; Београд;
Проф. др Дејан МИХАИЛОВИЋ, Институт за технологију, Мексико Сити (Мексико);
Др Драго ЊЕГОВАН, музејски саветник, Нови Сад;
Др Александра ПАВИЋЕВИЋ, научни саветник, Етнографски институт САНУ, Београд;
Проф. др Ранка ПЕРИЋ РОМИЋ, Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука, Бања Лука (Р. Српска, БиХ);
Проф. др ХУАНГ Пинг, Институт за америчке студије; Центар за светску политику (Кинеска академија друштвених наука), Пекинг (Кина);
Проф. др Бранислав РИСТИВОЈЕВИЋ, Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Нови Сад
Проф. др Срђан ШЉУКИЋ, Матица српска; Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад.

Секретар уредништва
Владимир М. НИКОЛИЋ, стручни сарадник одељења за природне и друштвене науке

Савет:

Председник Савета
Академик Часлав ОЦИЋ, Српска академија наука и уметности, Београд

Чланови Савета
Проф. др Масајуки ИВАТА, Српска академија наука и уметности (инострани члан), Токио (Јапан);
Проф. др Александар ЈОКИЋ, Портланд државни универзитет, Катедра за филозофију, Портланд (САД);
Проф. др Љубомирка КРКЉУШ, Матица српска, Нови Сад;
Проф. др Питер РАДАН, Сиднеј (Аустралија);
Проф. др Богољуб ШИЈАКОВИЋ, Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд.

 

Упутство за ауторе
Ауторска изјава
Коауторство
Правилник о категоризацији часописа
Категоризација научних часописа

Архива:

свеска 177, година 2021.
свеска 176, година 2020.
свеска 175, година 2020.
свеска 174, година 2020.
свеска 173, година 2020.
свеска 172, година 2019.
свеска 171, година 2019.
свеска 170, година 2019.
свеска 169, година 2019.
свеска 168, година 2018.
свеска 167, година 2018.
свеска 166, година 2018.
свеска 165, година 2018.
свеска 164, година 2017.
свеска 163, година 2017.
свеска 162, година 2017.
свеска 161, година 2017.
свеска 159-160, година 2016.
свеска 157-158, година 2016.
свеска 155-156, година 2016.
свеска 154, година 2016.
свеска 153, година 2015.
свеска 152, година 2015.
свеска 151, година 2015.
свеска 150, година 2015.
свеска 149, година 2014.
свеска 148, година 2014.
свеска 147, година 2014.
свеска 146, година 2014.
свеска 145, година 2013.
свеска 144, година 2013.
свеска 143, година 2013.
свеска 142, година 2013.
свеска 141, година 2012.
свеска 140, година 2012.
свеска 139, година 2012.
свеска 138, година 2012.
свеска 137, година 2011.
свеска 136, година 2011.
свеска 135, година 2011.
свеска 134, година 2011.
свеска 133, година 2010.
свеска 132, година 2010.
свеска 131, година 2010.
свеска 130, година 2010.
свеска 129, година 2009.
свеска 128, година 2009.
свеска 127, година 2009.
свеска 126, година 2009.
свеска 125, година 2008.
свеска 124, година 2008.
свеска 122, година 2006.
свеска 121, година 2006.
свеска 120, година 2006.
свеска 118-119, година 2005.
свеска 116-117, година 2004.
свеска 114-115, година 2003.
свеска 112-113, година 2002.
свеска 110-111, година 2001.
свеска 109, година 2000.
свеска 108, година 2000.
свеска 106-107, година 1999.
свеска 104-105, година 1998.
свеска 102-103, година 1997.
свеска 100, година 1996.
свеска 99, година 1995.
свеска 98, година 1995.
свеска 97, година 1994.
свеска 96, година 1994.
свеска 95, година 1993.
свеска 94, година 1993.
свеска 92-93, година 1992.
свеска 91, година 1992.
свеска 90, година 1991.
свеска 89, година 1990.
свеска 88, година 1990.
свеска 86-87, година 1989.
свеска 80, година 1986.
свеска 85, година 1988.
свеска 84, година 1988.
свеска 83, година 1987.
свеска 82, година 1987.
свеска 81, година 1986.
свеска 79, година 1985.
свеска 78, година 1985.
свеска 77, година 1984.
свеска 76, година 1984.
свеска 75, година 1983.
свеска 74, година 1983.
свеска 73, година 1983.
свеска 72, година 1982.
свеска 71, година 1981.
свеска 70, година 1981.
свеска 69, година 1980.
свеска 68, година 1980.
свеска 67, година 1979.
свеска 66, година 1979.
свеска 65, година 1978.
свеска 64, година 1978.
свеска 63, година 1977.
свеска 62, година 1977.
свеска 61, година 1976.
свеска 60, година 1975.
свеска 59, година 1974.
свеска 58, година 1973.
свеска 57, година 1972.
свеска 56, година 1971.
свеска 55, година 1970.
свеска 54, година 1969.
свеска 53, година 1969.
свеска 52, година 1969.
свеска 51, година 1968.
свеска 50, година 1968.
свеска 49, година 1968.
свеска 48, година 1967.
свеска 47, година 1967.
свеска 46, година 1967.
свеска 45, година 1966.
свеска 44, година 1966.
свеска 43, година 1966.
свеска 42, година 1965.
свеска 41, година 1965.
свеска 40, година 1965.
свеска 39, година 1964.
свеска 38, година 1964.
свеска 37, година 1964.
свеска 36, година 1963.
свеска 35, година 1963.
свеска 34, година 1963.
свеска 32-33, година 1962.
свеска 31, година 1962.
свеска 30, година 1961.
свеска 29, година 1961.
свеска 28, година 1961.
свеска 27, година 1960.
свеска 26, година 1960.
свеска 25, година 1960.
свеска 24, година 1959.
свеска 23, година 1959.
свеска 22, година 1959.
свеска 21, година 1958.
свеска 20, година 1958.
свеска 19, година 1958.
свеска 18, година 1957.
свеска 17, година 1957.
свеска 16, година 1957.
свеска 15, година 1956.
свеска 13-14, година 1956.
свеска 12, година 1956.
свеска 11, година 1955.
свеска 10, година 1955.
свеска 9, година 1955.
свеска 8, година 1954.
свеска 7, година 1954.
свеска 6, година 1954.
свеска 5, година 1953.
свеска 4, година 1952.
свеска 3, година 1952.
свеска 2, година 1951.
свеска 1, година 1950.
свеска 1, година 1950.

Na raskrscu istoka i zapadaКатарина Томашевић
На раскршћу Истока и Запада. О дијалогу традиционалног и модерног у српској музици
2009, 371 стр.
ISBN 978-86-80639-06-2
цена: 864,00 дин.


Образац за поручивање:

(CIP 78+792(082), ISSN 0352-9738, COBISS.SR-ID 16339202) покренут је 1987. године као часопис оријентисан претежно ка историјским, естетским и теоретским проучавањима позоришне и музичке уметности. Oбјављују се искључиво оригинални научни радови – из театрологије, музикологије и етномyзикологије. Посебнa пажња посвећена је питањима развоја ових уметности на простору Југоисточне и Средње Европе, претежно унутар културе Срба и других културом повезаних народа у региону. Све радове који стигну у редакцију оцењују два стручна рецензента, а по потреби и више њих. Зборник се штампа на српском језику ћириличким писмом, са резимеом на енглеском. Рукописи које аутори пошаљу на једном од светских језика штампају се у оригиналу, са већим резимеом на српском. Садржаји часописа компонују се у три рубрике: 1. научнe студије, 2. нова архивска грађа, мемоарски прилози, 3. прикази и некролози. Прве две рубрике Зборника имају сажетке, кључне речи, резимеа на страним језицима по избору аутора, а сви објављени текстови УДК број по међународној библиотечкој класификацији. Зборник излази редовно, два пута годишње у обиму од око 25 ауторских табака. Сваки број садржи именски регистар, а доспева разменом у око 100 библиотека у свету.

Редакција Зборника Матице српске за сценске уметности и музику:

др Катарина Томашевић, главни и одговорни уредник (Музиколошки институт Српске академије наука и уметности, Београд)
др Живко Поповић,заменик главног и одговорног уредника (Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)
др Мирјана Веселиновић Хофман (Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности)
др Зоран Ђерић Српско народно позориште/Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности
др Каталин Каич (Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет)
др Зоран Максимовић Позоришни музеј Војводине
др Ивана Перковић (Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности)
др Ира Проданов Крајишник (Универзитет у Новом Саду, Академија уметности)
Јернеј Вајс (Словенија)(Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет)
др Јадвига Сопчак (Пољска)(Универзитет у Лођу, Катедра за славистику)

Архива:

број 63, година 2020.
број 62, година 2020.
број 61, година 2019.
број 60, година 2019.
број 59, година 2018.
број 58, година 2018.
број 57, година 2017.
број 56, година 2017.
број 55, година 2016.
број 54, година 2016.
број 53, година 2015.
број 52, година 2015.
број 51, година 2014.
број 50, година 2014.
број 49, година 2013.
број 48, година 2013.
број 47, година 2012.
број 46, година 2012.
број 45, година 2011.
број 44, година 2011.
број 43, година 2010.
број 42, година 2010.
број 41, година 2009.
број 40, година 2009.
број 39, година 2008.
број 38, година 2008.
број 37, година 2007.
број 36, година 2007.
број 34-35, година 2007.
број 32-33, година 2005.
број 30-31, година 2004.
број 28-29, година 2003.

Посебна издања

1. Др Нице Фрациле, ВОКАЛНИ МУЗИЧКИ ФОЛКЛОР СРБА И РУМУНА У ВОЈВОДИНИ, 1987, 616.
2. Др Божидар Ковачек, др Петар Марјановић, др Душан Михаиловић, Др Душан Рњак, О ТЕАТАРСКОМ ДЕЛУ ЈОАКИМА ВУЈИЋА, 1988, 152.
3. Др Миленко Мисаиловић, ТРАГЕДИЈА ВЛАСТИ И ВЛАДАЊА, Значења Софоклове трагедије ЦАР ЕДИП, 1988, 368.
4. Зборник радова, АНТИЧКИ ТЕАТАР НА ТЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1989, 188.
5. Др Мирјана Веселиновић, УМЕТНОСТ И ИЗВАН ЊЕ, Поетика и стваралаштво Владана Радовановића, 1991. 224.
6. Корнелије Станковић, СРПСКО НАРОДНО ЦРКВЕНО ПОЈАЊЕ (Три књиге, 1,2,3, фототипско издаwе. Приредила др Даница Петровић) суиздавач: Српска академије наука и уметности, 1994, 150.
7. Др Зоран Т. Јовановић, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ, суиздавач: Музеј позоришне уметности Србије, 1996, 588.
8. Др Софија Кошничар, РАДИО ТЕАТАР ПРОЗЕ АНДРИЋА, ЦРЊАНСКОГ И КРЛЕЖЕ, 1996, 328.
9. Др Мирјана Веселиновић, ФРАГМЕНТИ О МУЗИЧКОЈ ПОСТМОДЕРНИ, 1997, 188.
10. Др Петар Марјановић, СРПСКИ ДРАМСКИ ПИСЦИ XX СТОЛЕЋА, суиздавачи: Факултет драмских уметности, Београд, Академија уметности, Нови Сад, 1997, 356.
11. Мр Ана Матовић, БЕЋАРАЦ У ВОЈВОДИНИ, 1998, 164.
12. Др Јадвига Сопчак (Јаdwiga Sоbczak), ПОЉСКА АВАНГАРДНА ДРАМА У ЈУГОСЛАВИЈИ (1945-1990), 2001, 462.
13. Др Душан Рњак, РЕДИТЕЉСКЕ КЊИГЕ ЈОЦЕ САВИЋА, 2001, 230.
14. Драгољуб ─ Драган Шобајић, ДУШАН ТРБОЈЕВИЋ, портрет уметника, 2003, 137.
15. Др Зоран Јовановић, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КРАЉ АЛЕКСАНДАР 1 У СКОПЉУ (1913-1941), 2005, Мирослав Мики Радоњић, СТЕРИЈА У ОГЛЕДАЛУ 20. ВЕКА , суиздавач: Позоришни музеј Војводине, 2006, 142 стр.
16. Др Живко Поповић, СТЕРИЈИН ТВРДИЦА У ПОРЕЂЕЊУ СА ПЛАУТОВИМ, ДРЖИЋЕВИМ, МОЛИЈЕРОВИМ И ПУШКИНОВИМ, 2006
17. Сава Илић (Јелена Јовановић, приредила) МУЗИЧКО НАСЛЕЂЕ СРБА, ШОКАЦА И КАРАШЕВАЦА У РУМУНИИЈИ. 2006.
18. Мр Драгана Јеремић Молнар,  СРПСКА КЛАВИРСКА МУЗИКА У ДОБА РОМАНТИЗМА (1841- 1914) , 2007
19. Др Нице Фрациле, МУЗИЧКА ТРАДИЦИЈА СРБА У ВОЈВОДИНИ, Антологија, Избор 1., 2007
20. Зборник радова ВАГНЕРОВ СПИС ОПЕРА И ДРАМА ДАНАС, 2007
21. Др Весна Крчмар, ПОЗОРИШНЕ ДРАМАТИЗАЦИЈЕ ДЕЛА ИВЕ АНДРИЋА, 2007
22. Др Весна Крчмар, ПОЗОРИШНЕ ДРАМАТИЗАЦИЈЕ ДЕЛА ИВЕ АНДРИЋА, други том (ДРАМАТИYАЦИЈЕ У ВРЕМЕНУ), 2008.
23. Проф. др Соња Маринковић, МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У МУЗИКОЛОГИЈИ, 2009.
24. Биљана Миланковић (приредила): Миленко Пауновић, ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА СИМФОНИЈА – НА ЛИПАРУ, партитура, 2009.
25. Др Катарина Томашевић: СРПСКА МУЗИКА НА РАСКРШЋУ ИСТОКА И ЗАПАДА? О ДИЈАЛОГУ  ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ У СРПСКОЈ МУЗИЦИ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА, 2009.
26. Марко Бабац, БОШКО ТОКИН, (1894-1953), (ПРВИ СРПСКИ ЕСТЕТИЧАР И КРИТИЧАР ФИЛМА) 2009.
27. Миодраг А. Васиљевић, НАРОДНЕ ПЕСМЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ. Приредио проф. др Драгослав Девић. 2009.
28.  Др Даница Петровић, (приређивач), Православно српско црквено пјеније по старом карловачком начину удесио Тихомир Остојић.. Издавач је Матица српска у сарадњи са Музиколошким институтом САНУ, 2010
29.  Др Весна О. Марковић, Плетенице стилских фигура у омилијама Св. Јована Златоустог. 2010
30.  Мр Маријана Кокановић (приредила) Из новосадских салона – Албум салонских композиција за клавир, 2010.
31. Др Зоран Т. Јовановић, Позоришно дело Милана Грола, 2011
32. Ивана Игњатов Поповић, Интуитивни Свет Ранка Младеновића (Драматичарски и критичарски рад Ранка Младеновића), 2011
33. Др Нада Савковић, Театрољубље, Суиздавач Академија уметности Нови Сад, 2012.

(CIP 75(082), ISSN 0352-6844 / UDK  7 (05)  COBISS.SR-ID 16491778) На скупштини Матице српске одржаној 31. марта 1963. године основано је Одељење за ликовне уметности Матице српске. Оквирни програми рада Одељења од почетка био је усмерен на све важније појаве из историје српске уметности у целини. На првој седници Одбора Одељења за ликовне уметности Матице српске одржаној 26. априла 1963. године покренута је публикација Зборник за ликовне уметности, а за уредника именован је академик Дејан Медаковић (1963 -2000), који је са сарадницима уредио првих 30 бројева Зборника. Бројеве 32-35, уредио је академик Динко Давидов. Од 2006. године формирана је нова редакција Зборника која ради у саставу: Главни и одговорни уредник, проф. др Александар Кадијевић, чланови Редакције: проф. др Миодраг Марковић, проф. др Лидија Мереник, проф. др Ненад Макуљевић и проф. др Кокан Грчев (Скопље, Македонија). Од 2011. године редакција је проширена са још два инострана, врло угледана члана, а то су проф. др Рудолф Клајн (Rudolf Klein) и проф. др Бисера Пенчева (Bissera Pentcheva), а од 2012. у редакцију су ушли и проф. др Иван Стевовић, проф. др Александар Игњатовић, проф. др Срђан Марковић и др Драган Дамјановић, ванредни професор из Загреба. Концепција Зборника своди се на садржину која гради велики лук од наше средњевековне уметности до модерне, сада већ и дигиталне. Ово значи да није територијално ни хронолошки омеђена. Зборник испољава отвореност према ауторима различитог научног интересовања, како према сарадницима у земљи, тако у центрима са територије бивше Југославије, и из иностранства, одакле се јавља леп број врло угледних имена. Зборник је отворен и према млађим сарадницима, којима се пружа прилика да своје прве радове објаве управо у Зборнику. Садржаји часописа компонују се у две рубрике. У првој рубрици, објављују се чланци расправе и прилози, а у другој прикази. Приликом утврђивања Садржаја Зборника, текстови су распоређени хронолошки, у зависности од материје коју сарадници обрађују. Чланци и расправе и прилози имају сажетке, кључне речи, резимеа на страним језицима по избору аутора и УДК број по међународној библиотечкој класификацији. Зборник излази један пут годишње у обиму до 50 ауторских табака. Сваки број садржи именски и географски регистар, а доспева разменом у око 100 библиотека у свету. Зборник Матице српске за ликовне уметности је од 29. марта 2016. године индексиран на ERIH PLUS листи часописа (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), која својим високим системом вредновања и строгим критеријумима окупља најугледније европске часописе из области друштвено-хуманистичких наука.

Редакција Зборнка Матице српске за ликовне уметности (именована на седници Управног одбора која је одржана 11. маја 2015. године)

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, главни и одговорни уредник (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)

КОКАН ГРЧЕВ (Амерички колеџ у Скопљу)
МИОДРАГ МАРКОВИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
ЛИДИЈА МЕРЕНИК (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
НЕНАД МАКУЉЕВИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
ИВАН СТЕВОВИЋ (Универзитет у Београду – Филозофски факултет)
РУДОЛФ КЛАЈН (Универзитет Сент Иштван, Будимпешта)
БИСЕРА ПЕНЧЕВА (Универзитет Стенфорд, САД)
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ (Универзитет у Београду, Архитектонски факултет)
СРЂАН МАРКОВИЋ (Универзитет у Нишу, Факултет уметности)
ДРАГАН ДАМЈАНОВИЋ (Универзитет у Загребу, Филозофски факултет – Одсјек за повијест умјетности)

Архива:

број 48, година 2020.
број 47, година 2019.
број 46, година 2018.
број 45, година 2017.
број 44, година 2016.
број 43, година 2015.
број 42, година 2014.
број 41, година 2013.
број 40, година 2012.
број 39, година 2011.
број 38, година 2010.
број 37, година 2009.
број 36, година 2008.

Посебна издања:

1. Др Мирослав Тимотијевић, Црква Светог Георгија у Темишвару, 1996, 414.
2. Др Мирослав Тимотијевић, Српско барокно сликарство,1996,516.
3. Др Миодраг Јовановић, Сликарство Темишварске епархије,1997, 573.
4. Др Мирјана Лесек, Барокно сликарство у Срему, 2001, 241.
5. Др Војислав Матић, Карловачке цркве, 2003, 171.
6. Олга Микић, Портрети Срба XVIII века, 2003, 253.
7. Проф. др Станислав Живковић, Српско сликарство XX века. , 2005
8. Др Војислав Матић, Манастир Беочнн  2006.
9. Сретен Петковић, Српски светитељи у сликарству православних народа. 2007.
10. Проф. др Станислав Живковић, Небојша Митрић, 2007.
11. Др Јасна Јованов, Стеван Алексић, 2008
12. Др Мирослава Костић, Јаков Орфелин и његово доба, 2008.
13. Мр Зоран Ракић, Цркве св. Димитрија и св. Саве у Хиландару, 2008.
14. Станислав Живковић, Неуништиви свет духовне лепоте, Суиздавач је Интерпринт, Београд, 2009.
15. Томе Серафимовски, Споменици и спомен-обележја/Tome Serafimovski, Monuments and memorials,2009.
16. Др Војислав Матић, Манастир Шишатовац  2010.