Уредништво:

проф. др Рада Стијовић, главни и одговорни уредник
проф. др Рајна Драгићевић
птоф. др Радојица Јовићевић
проф. др Душка Кликовац
проф. др Весна Ломпар
проф. др Мато Пижурица
мр Олга Сабо
Милорад Tелебак
академик Милосав Тешић

Архива:

број 11, година 2018.
број 10, година 2017.
број 9, година 2017.
број 7-8, година 2016.
број 5-6, година 2015.
број 3-4, година 2015.
број 1-2, година 2014.
број 21-22, година 2005.
број 19-20, година 2004.

Свеске Матице српске покренуте су 1985. године као периодична публикација у три серије: књижевности и језика, друштвених наука и уметности, а од 1989. године и природних наука. Објављују грађу и прилоге за културну и друштвену историју. Издавање Свезака финансира се из задужбина и фондова Матичиних добротвора. До сада су објављене 54 свеске.

Главни и одговорни уредници:

Чедомир Попов ( 1985-1995)
Никола Гаћеша (1996-2004)

Уредници серија:

Серија књижевности и језика (Божидар Ковачек 1985-1999, Јелка Ређеп 2000-2013, Александра Вранеш 2013 –       )
Серија друштвених наука (Младен Стојанов 1985- 1995, Љубомирка Кркљуш 1995 –         )
Серија уметности (Олга Микић 1985-1999, Мирослав Радоњић 2000 –        )
Серија природних наука (Војислав Јовановић1989-1995, Олга Гашић 1995-1999, Јован Максимовић 2000 –         )

Уредништво:

проф. др  Горана Раичевић, главни и одговорни уредник
доц. др Зорица Хаџић
проф. др Гордана Штрбац

Архива:

број 58, година 2017.
број 57, година 2017.
број 56, година 2014.
број 55, година 2014.
број 54, година 2013.
број 53, година 2012.
број 52, година 2011.
број 51, година 2010.
број 50, година 2010.
број 49, година 2009.
број 43, година 2005.
број 42, година 2004.
број 41, година 2004.

Зборник Матице српске за књижевност и језик најстарији је Матичин зборник, основан 1953. године. Његов оснивач и први главни уредник био је тадашњи председник Матице Младен Лесковац. Прва свеска закључена је 1. септембра 1953, а објављена 1954. године. Лесковац је тада написао: „Задатак Зборника Матице српске за књижевност и језик јасан је; на страницама овог часописа проучаваће се српска књижевност и српски језик, тј. штампаће се мање монографије и расправе, чланци, ситнији прилози, архивска грађа и библиографије, као што ће се приказивати важнији радови и оцењивати новија дела из ове области.”

Иако у средишту пажње има проучавање националне српске  књижевности, часопис је отворен и за књижевнотеоријска, односно компаративна истраживања.

Зборник Матице српске за књижевност и језик излази у три свеске годишње.

Главни уредници:

Академик Младен Лесковац (1953–1978),
проф. др Драгиша Живковић (1979–1994), проф. др Томислав Бекић (1995–1999),
проф. др Јован Делић (2000–       ).

Уредништво Зборника Матице српске за књижевност и језик:

проф. др Јован Делић, главни и одговорни уредник
доц. др Исидора Бјелаковић, секретар
проф. др Сања Бошковић Данојлић (Француска)
проф. др Бојан Ђорђевић
проф. др Пер Јакопсен, (Копенхаген, Данска)
проф. др Марија Клеут
проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо (Пескара, Италија)
проф. др Жана Левшина (Русија)
проф. др Горан Максимовић
проф. др Дејвид Норис (Велика Британија)
доц. др Предраг Петровић
проф. др Горана Раичевић
проф. др Иво Тартаља
проф. др Светлана Томин
проф. др Роберт Ходел (Хамбург, Немачка)
проф. др Вида Џонсон Тарановски (Тафт, САД)
проф. др Саша Шмуља (Бања Лука)

Стручни сарадник Јулка Ђукић Е-mail jdjukic@maticasrpska.org.rs

Адреса Уредништва:
Матица српска
Зборник Матице српске за књижевност и језик
21000 Нови Сад Матице српске 1
Телефон/факс 021 622-726,
тел. 021 420-199, локал 132
е-mail: zmskj@maticasrpska.org.rs

Архива:

књига 66, свеска 1, година 2018.
књига 65, свеска 3, година 2017.
књига 65, свеска 2, година 2017.
књига 65, свеска 1, година 2017.
књига 64, свеска 3, година 2016.
књига 64, свеска 2, година 2016.
књига 64, свеска 1, година 2016.
књига 63, свеска 3, година 2015.
књига 63, свеска 2, година 2015.
књига 63, свеска 1, година 2015.
књига 62, свеска 3, година 2014.
књига 62, свеска 2, година 2014.
књига 62, свеска 1, година 2014.
књига 61, свеска 3, година 2013.
књига 61, свеска 2, година 2013.
књига 61, свеска 1, година 2013.
књига 60, свеска 3, година 2012.
књига 60, свеска 2, година 2012.
књига 60, свеска 1, година 2012.
књига 59, свеска 3, година 2011.
књига 59, свеска 2, година 2011.
књига 59, свеска 1, година 2011.
књига 58, свеска 3, година 2010.
књига 58, свеска 2, година 2010.
књига 58, свеска 1, година 2010.
књига 57, свеска 3, година 2009.
књига 57, свеска 2, година 2009.
књига 57, свеска 1, година 2009.
књига 56, свеска 3, година 2008.
књига 56, свеска 2, година 2008.
књига 56, свеска 1, година 2008.
књига 55, свеска 3, година 2007.
књига 55, свеска 2, година 2007.
књига 55, свеска 1, година 2007.
књига 54, свеска 3, година 2006.
књига 54, свеска 2, година 2006.
књига 54, свеска 1, година 2006.
књига 53, свеска 1-3, година 2005.
књига 51, свеска 1-2, година 2003.

Часопис Зборник Матице српске за филологију и лингвистику основан је 1957. године. До 1984. излазио је под називом Зборник за филологију и лингвистику. Објављује изворне и прегледне научне радове, научну критику, те хронику и библиографију из области филолошких и лингвистичких проучавања. У тематском и дисциплинарном погледу отворен, Зборник публикује радове из опште лингвистике,  историјске, типолошке и компаративне лингвистике, етимологије, дијалектологије, контактне и контрастивне лингвистике, ономастике итд., са фокусом пажње на славистичким питањима и, посебно, на српском језику у синхроној и дијахроној перспективи, како на стандардном језику и  књижевним идиомима у прошлости, тако и на дијалектима српског језика.

Циљ часописа је да промовише истраживања заснована на темељној анализи релевантног корпуса, са теоријским увидима у проблематику, чиме се залаже за плодотворан спој традиционалне филологије и лингвистике. Поред тога, Зборник подстиче дијалог између различитих теоријско-методолошких приступа у истраживању језика, као и између лингвистичке и филолошке традиције и савремених теорија.

Зборник се налази на референтној европској ERIH листи часописа (European Reference Index for the Humanities) и у Српском цитатном индексу, а одабрани апстракти публикују се у Linguistic Abstracts (Wiley-Blackwell, Oxford). Излази у две свеске годишње. Радови се објављују на српском и другим словенским језицима, затим на енглеском, немачком и француском.

Главни уредници:

Проф. др Миливој Павловић (1957-1969)
проф. др Рудолф Коларич (1961-1962)
академик Павле Ивић (1963-2000)
академик Александар Младеновић (2000-2009)
проф. др Јасмина Грковић-Мејџор (2010-)

Уредништво Зборника Матице српске за филологију и лингвистику

Проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, дописни члан САНУ, главни и одговорни уредник
Доц. др Миливој Алановић
Проф. др Нада Арсенијевић
проф. др Жарко Бошњаковић
Проф. др Драга Зец (Универзитет Корнел, Итака, САД)
Академик Герхард Невекловски (Аустријска академија наука, Аустрија)
Проф. др Мотоки Номаћи (Универзитет Хокаидо, Сапоро, Јапан)
Проф. др Слободан Павловић, секретар
Проф. др Драгољуб Петровић
Проф. др Мато Пижурица
Академик Милорад Радовановић
Проф. др Владислава Ружић
Академик Светлана М. Толстој (Руска академија наука, Русија)
Академик Зузана Тополињска (Македонска академија наука, Македонија)
Проф. др Бјорн Хансен (Универзитет у Регензбургу, Немачка)

Стручни сарадник Јулка Ђукић Е-mail jdjukic@maticasrpska.org.rs
Телефони: 021 622-726 и 021 420-199 локал 132

Адреса Уредништва:
Матица српска
Уредништво Зборника Матице српске за филологију и лингвистику
21000 Нови Сад Матице српске 1
e-mail: zmsfl@maticasrpska.org.rs

 Упутство за ауторе
 Упутство за рецензенте

Архива:

књига 61, свеска 1, година 2018.
књига 60, свеска 2, година 2017.
књига 60, свеска 1, година 2017.
књига 59, свеска 2, година 2016.
књига 59, свеска 1, година 2016.
књига 58, свеска 2, година 2015.
књига 58, свеска 1, година 2015.
књига 57, свеска 2, година 2014.
књига 57, свеска 1, година 2014.
књига 56, свеска 2, година 2013.
књига 56, свеска 1, година 2013.
књига 55, свеска 2, година 2012.
књига 55, свеска 1, година 2012.
књига 54, свеска 2, година 2011.
књига 54, свеска 1, година 2011.
књига 53, свеска 2, година 2010.
књига 53, свеска 1, година 2010.
књига 52, свеска 2, година 2009.
књига 52, свеска 1, година 2009.
књига 51, свеска 1-2, година 2008.
књига 50, свеска 1, година 2009.
књига 49, свеска 2, година 2009.
књига 49, свеска 1, година 2009.
књига 48, свеска 1-2, година 2005.
књига 47, свеска 1-2, година 2004.

Покренут у време када је српска филолошка периодика била мање разноврсна него што је данас, Зборник Матице српске за славистику (до 1984. године – Зборник за славистику) од почетка је био часопис за словенску филологију, док су друге области славистике биле у њему заступљене ређе, углавном кроз хронику научног живота и научну критику. У оквиру славистичке филолошке проблематике у Зборнику Матице српске за славистику посебна пажња посвећује се словенским књижевностима и њиховом проучавању у светлу књижевне историје, теорије, интерпретације, компаратистике, рецепције, али и словенским језицима, узетим понаособ или у различитим облицима упоредних, типолошких и контрастивних проучавања. Исто тако, у Зборнику Матице српске за славистику подстичу се проучавања словенских књижевности и језика у контексту словенских и свих других култура уз коришћење разноврсних савремених мултидисциплинарних и методолошких приступа.

Поступно ширење концепцијског профила Зборника Матице српске за славистику одвијало се паралелно са променама у саставу Уредништва, које је од 1970. до 1993. године водио академик Милорад Живанчевић, од 1993. до 1998. године проф. др Миодраг Сибиновић, а од 1998. до 2012. године академик Предраг Пипер. Проширивање састава Уредништва славистима са комплементарним истраживачким интересовањима треба да буде залог још потпуније заступљености различитих грана словенске филологије у часопису Зборник Матице српске за славистику.

Зборник Матице српске за славистику је од 25. aприла 2016. године индексиран на ERIH PLUS листи часописа (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), која својим високим системом вредновања и строгим критеријумима окупља најугледније европске часописе из области друштвено-хуманистичких наука.

Главни уредници:

Од 1. до 43. књиге др Милорад Живанчевић,
од 44. до 53. књиге др Миодраг Сибиновић,
од 54-54. до 82. књиге др Предраг Пипер,
од 83. књиге др Корнелија Ичин.

Уредништво Зборника Матице српске за славистику:

проф. др Корнелија Ичин, главни и одговорни уредник
др Марта Бјелетић
проф. др Николај Богомолов (Мопсква)
проф. др Џон Болт (Лос-Анђелес)
проф. др Михаил Вајскопф (Јерусалим)
академик Вилем Вестстејн (Амстердам)
проф. др Дојчил Војводић
проф. др Роналд Врун (Лос Анђелес)
проф. др Ханс Гинтер (Билефелд)
проф. др Зоран Ђерић
академик Наталија Корнијенко (Москва)
доц. др Јаромир Линда
проф. др Сињити Мурата (Токио)
проф. др Људмила Поповић
проф. др Тања Поповић
проф. др Љубинко Раденковић
проф. др Игор Смирнов (Констанц)
академик Андреј Топорков (Москва)
академик Борис Успенски (Рим – Москва)

Стручни сарадник: Јулка Ђукић e-mail: jdjukic@maticasrpska.org.rs
Телефон/факс 021 622-726, тел. 021 420-199, локал 132
Адреса Уредништва: Матица српска Зборник Матице српске за славистику
21000 Нови Сад Матице српске 1
e-mail  zmss@maticasrpska.org.rs

Архива:

књига 93, година 2018.
књига 92, година 2017.
књига 91, година 2017.
књига 90, година 2016.
књига 89, година 2016.
књига 88, година 2015.
књига 87, година 2015.
књига 86, година 2014.
књига 85, година 2014.
књига 84, година 2013.
књига 83, година 2013.
књига 82, година 2012.
књига 81, година 2012.
књига 80, година 2011.
књига 79, година 2011.
књига 78, година 2010.
књига 77, година 2010.
књига 76, година 2009.
књига 75, година 2009.
књига 74, година 2008.
књига 73, година 2008.
књига 71-72, година 2007.
књига 70, година 2006.
књига 69, година 2006.
књига 68, година 2005.
књига 67, година 2005.

Зборник Матице српске за природне науке (Matica srpska Journal for Natural Sciences) је часопис у којем се публикују оригинални научни радови из свих области природних наука. Часопис излази редовно два пута годишње, од 1951. године на српском а од 1993. године на енглеском језику под именом Proceedings for Natural Sciences, а од 2013. године под називом Journal for Natural Sciences (сажетак је на српском језику). Зборник има међународно уредништво. Размењује се са 63 институције из 23 земље света. Уврштен је у водеће научне националне часописе и налази се на интернет страници Матице српске, Српског цитатног индекса, у бази AGRIS – FAO, EBSCO, CABI и Thomson Reuters Master Journal List.

Досадашњи главни и одговорни уредници:

Др Милош Јовановић (1951)
Академик Бранислав Букуров (1952–1969)
Др Лазар Стојковић (1970–1976)
Др Слободан Глумац (1977–1996)
Академик Рудолф Кастори (1996–2012)
Др Ивана Максимовић (2013–2016)

У наредном четворогодишњем периоду (2017–2020) главна и одговорна уредница је проф. др Ивана МАКСИМОВИЋ.

Уредништво је изабрано на седници Управног одбора 14. новембра 2016. године.

УРЕДНИШТВО ЗБОРНИКА МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ

Проф. др Ивана МАКСИМОВИЋ, главна и одговорна уредница
Проф. др Славка ГАЈИН, секретар Уредништва
Академик Васкрсија ЈАЊИЋ
Академик Видојко ЈОВИЋ
Проф. др Дарко КАПОР
Академик Рудолф КАСТОРИ
Академик Војислав МАРИЋ
Проф. др Тијана ПРОДАНОВИЋ
Проф. др Слободан ЋУРЧИЋ
Проф. др Марија ШКРИЊАР

САВЕТ УРЕДНИШТВА

Др Aтанас AТАНАСОВ (Бугарска)
Др Питер ХОКИНГ (Аустралија)
Др Олег Иванович РОДКИН (Белорусија)
Др Kалиопи РОУБЕЛАКИС АНГЕЛАКИС (Грчка)
Др Станко СТОЈИЉКОВИЋ (САД)
Др Гинтер ШИЛИНГ (Немачка)
Др Ђерђ ВАРАЉАЈИ (Мађарска)
Др Aкурсио ВЕНЕЦИА (Италија)

Главни и одговорни уредник Зборника за природне науке:

Проф. др Ивана МАКСИМОВИЋ
21 000 Нови Сад Ул. Матице Српске 1.
е-mail: ivanam@polj.uns.ac.rs

 Editorial policy
 Instruction to authors
 Instruction to reviewers
 Template za autore

Архива:

број 134, година 2018.
број 133, година 2017.
број 132, година 2017.
број 131, година 2016.
број 130, година 2016.
број 129, година 2015.
број 128, година 2015.
број 127, година 2014.
број 126, година 2014.
број 125, година 2013.
број 124, година 2013.
број 123, година 2012.
број 122, година 2012.
број 121, година 2011.
број 120, година 2011.
број 119, година 2010.
број 118, година 2010.
број 117, година 2009.
број 116, година 2009.
број 115, година 2008.
број 114, година 2007.
број 113, година 2007.
број 112, година 2007.
број 111, година 2006.
број 110, година 2006.
број 109, година 2005.
број 108, година 2005.
број 107, година 2004.
број 106, година 2004.
број 105, година 2003.
број 104, година 2003.
број 103, година 2002.
број 102, година 2002.
број 101, година 2001.
број 100, година 2001.
број 099, година 2000.
број 098, година 2000.
број 097, година 1999.
број 096, година 1999.